Min makkerlæser – min ven

Hjem / Temaer / Min makkerlæser – min ven

TEMASIDE

Min makkerlæser – min ven

I Min makkerlæser – min ven ansættes unge fra lokalområdet til at læsetræne med børn fra 1. eller 2. klasse. Børnene får hjælp til at læsetræne udenfor skoletiden, hvilket er afgørende for en god læseudvikling. De unge træner sociale kompetencer og gør sig erfaringer med at have et fritidsjob. Samtidig får børnene en positiv rollemodel, og de unge vokser med oplevelsen af at hjælpe et andet menneske. Min Makkerlæser – min ven er således både en læsetræningsindsats, en fritidsjobindsats og en rollemodelsindsats.

Min makkerlæser – min ven er udviklet af CFBU som en metode til at implementere læsetræningsmetoden Paired Reading, der er veldokumenteret som en virkningsfuld metode til at styrke børns læsning.

Her på siden kan du finde alle de materialer, du har brug for, hvis du vil arbejde med Min makkerlæser – min ven. Derudover kan du i denne miniguide danne dig et hurtigt overblik over indsatsen.

Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Implementeringsguide

CFBU har udarbejdet en implementeringsguide, der giver indblik i, hvordan Min makkerlæser – min ven udføres i praksis. Guiden er henvendt til den projektleder, der skal drive indsatsen, og kan både læses i sin helhed, inden indsatsen igangsættes, og bruges løbende som opslagsværk.

 min makkerlæser – min ven

Materiale til indsatsen

Læse og støtteredskaber

På makkerlæsningskurset introduceres de unge for en række redskaber og støtteværktøjer, som de skal anvende under læsesessionerne med de små. Alle materialerne er samlet her, så de kan udprintes sætvis til hver af de unge.

Makkerlæsningsmappe – Består af læseteknikker, ordlege og en række støtteredskaber, der bl.a. beskriver, hvordan de unge kan hjælpe, hvis barnet har svært ved at læse et ord.

Logbog – Udfyldes af makkerlæserparrene efter hver læsesession.

Kursusmateriale

Her kan du finde det kursusmateriale, som I skal anvende i uddannelsen af de unge makkerlæsere og evt. de små makkerlæseres forældre. Kursusmaterialet udarbejdes, så det kan tages og implementeres uden særlig oplæring.

Kursus for makkerlæsere – En PowerPoint præsentation til afholdelse af kurset for makkerlæsere.

Vejledning og drejebog – En udførlig guide til afholdelse af kurset for makkerlæsere.

Materialer til samarbejdet med skolen

Miniguide – En illustration og beskrivelse af indsatsens forløb.

Skolens arbejdsopgaver og tidsforbrug – Et estimat, over hvad det kræver af skolen at være med.

Information om den lille makkerlæser – Et overleveringsskema fra skolen til projektlederen angående de små makkerlæsere.

Materialer til børn og unge

Brev til barnet – De vigtigste informationer om indsatsen. Kan hænges op som en huskeseddel hjemme hos familien.

Jobopslag – Et udkast til et jobopslag som projektlederen kan anvende til rekruttering af unge makkerlæsere.

Diplom til de små makkerlæsere – Gives ved en afsluttende ceremoni.

Anbefaling til de unge – Et bevis de unge kan bruge i deres videre jobsøgning.

Materialer til forældre

Informationsbrev til forældrene – Beskriver kort makkerlæsning og hvad deres barn får ud af at være med.

Samarbejdsaftale med forældrene – Sikrer bl.a. samtykke til udveksling af informationer mellem skolen og projektlederen.

Materialer til evaluering

Guide til evaluerende spørgeskema – Til evaluering af de små makkerlæseres udbytte. 

Evaluerende miniinterviews med de unge – Til evaluering af de store makkerlæseres udbytte.

CFBU’s forsøgsprojekt

Min makkerlæser – min ven er udviklet på baggrund af et forsøgsprojekt, som fandt sted i 2019 og foråret 2020. Med udgangspunkt i forskning omkring læsning og input fra boligsociale medarbejdere udviklede CFBU en prototype på en indsats, som otte boligsociale indsatser valgte at afprøve. Det ledte til videreudviklingen af det endelige koncept Min makkerlæser – min ven.

På kortet fremgår de boligsociale indsatser, som har været med til at udvikle Min makkerlæser – min ven.

Makkerlæsning i det boligsociale arbejde

Denne rapport samler dokumentation for, hvorfor det kan være en god investering af iværksætte Min makkerlæser – min ven. Den gennemgår den videnskabelige dokumentation for Paired Readings effekt på læsefærdigheder. Paired reading er den metode, som Min makkerlæser – min ven baserer sig på. Desuden beskriver rapporten resultaterne af CFBUs forsøgsprojekt for både store og små makkerlæsere.

Videoer om: Min makkerlæser – Min ven

Den 30. april 2020 afholdt CFBU et webinar om Min makkerlæser – min ven. Det er der blevet fire videoer ud af. Klik på linkene nedenfor og hør om:

Video 1. Hvad er Min makkerlæser – min ven?

Video 2. Hvad siger forskningen om makkerlæsning?

Video 3. CFBUs foreløbige resultater af forsøgsprojekterne

Video 4. Erfaringer fra praksis

Uddannelse og livschancer

Undertemaer

Familiekurser og forældrekompetencer

Skolefravær

Lommepengejob og fritidsjob

Uddannelsesvejledning

Her er en oversigt over de forskellige undertemaer indenfor uddannelse og livschancer

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte vores specialkonsulent, Kathrin Houmøller

 

Tlf. 50 89 45 10

Hold dig opdateret

Indenfor Uddannelse og livschancer

CFBU er et nationalt videnscenter.

Vi arbejder med at kvalificere den boligsociale indsats i Danmarks udsatte boligområder.

Kontakt

Sadelmagerporten 4,
2650 Hvidovre
CVR. 32 03 72 32

Tlf. +45 25 60 78 28

info@cfbu.dk