Beboerinddragelse

UNDERTEMA

Beboerinddragelse

Beboerdemokratiet er en vigtig grundpille i almene boligafdelinger. Beboerdemokratiet giver beboerne mulighed for at få stor indflydelse på de fleste beslutninger om boligafdelingen. Dermed har de indflydelse på, hvordan deres huslejekroner bliver brugt, og hvordan boligafdelingen udvikles.

Skal beboerdemokratiet virke efter hensigten, er det derfor nødvendigt, at der skabes gode rammer for deltagelse. Den boligsociale indsats kan være med til at understøtte dette.

Chefkonsulent
Lasse Kjeldsen
Tlf. 31 31 87 16
lkj@cfbu.dk
Kontakt Lasse, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Medborgerskab og sammenhængskraft

Undertemaer

Beboerinddragelse

Trivsel og naboskab

Frivillighed

Ungeråd

Her er en oversigt over de forskellige undertemaer indenfor medborgerskab og sammenhængskraft

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte vores chefkonsulent, Lasse Kjeldsen

 

Tlf. 31 31 87 16