Byudvikling

Hjem / Temaer / Byudvikling

TEMA

BYUDVIKLING

Der arbejdes mange steder i landet aktivt med byudvikling i og omkring udsatte boligområder. Byudviklingsprocesserne har blandt andet til formål at skabe en socialt bæredygtig byudvikling og at arbejde med områdernes identitet for at gøre dem mere attraktive for nye beboergrupper og deres livsstile.

Det betyder i praksis, at man i byudviklingen skal have fokus på, hvordan udviklingen påvirker den sociale lighed og folks livsmuligheder, herunder hvordan byudviklingen kan bidrage til socialt inkluderende bymiljøer. Det betyder også, at man bør have fokus på, hvordan der gennem byudviklingen skabes grundlag for et velfungerende civilsamfund og et aktivt og inkluderende socialt liv i byen.

Den bystrategiske tilgang til udsatte boligområder indebærer, at udviklingen af områderne ses i sammenhæng med den overordnede vision for byens udvikling. Boligsociale indsatser er ét af flere instrumenter i en større bystrategisk værktøjskasse, der har til formål at bekæmpe segregering og koncentreret social udsathed.

Chefkonsulent
Anne Clementsen
Tlf. 50 77 80 60
acl@cfbu.dk
Kontakt Anne, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.
Specialkonsulent
Karen Broberg
Tlf. 61 69 84 38
kbr@cfbu.dk
Kontakt Karen, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.
Chefkonsulent
Lasse Kjeldsen
Tlf. 31 31 87 16
lkj@cfbu.dk
Kontakt Lasse, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.
Specialkonsulent
Natasja Lund
Tlf. 30 99 03 41
nlu@cfbu.dk
Kontakt Natasja, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

BYUDVIKLING

UNDERTEMAER

Den blandede by

Genhusning

Her er en oversigt over de forskellige undertemaer indenfor byudvikling

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte vores chefkonsulent, Anne Clementsen

Tlf. 50 77 80 60

Grøn omstilling