Frivillighed

UNDERTEMA

Frivillighed

Arbejdet med frivillighed handler ofte om at benytte lokale kræfter som en ressource i helhedsplanens aktiviteter. Men arbejdet med frivillighed kan også handle om at styrke den enkelte beboers medborgerskab og samfundsmæssige deltagelseskompetencer eller at styrke boligområdets sammenhængskraft. Det strategiske arbejde med frivillighed indebærer blandt andet et skarpt fokus på formålet og egne kompetencer og roller, herunder rekruttering og frivilligledelse.

Specialkonsulent
Siff Monrad Langkilde
Tlf. 50 89 45 11
sml@cfbu.dk
Kontakt Siff, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Medborgerskab og sammenhængskraft

Undertemaer

Beboerinddragelse

Trivsel og naboskab

Frivillighed

Ungeråd

Her er en oversigt over de forskellige undertemaer indenfor medborgerskab og sammenhængskraft

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte vores chefkonsulent, Lasse Kjeldsen

 

Tlf. 31 31 87 16