Den blandede by

Hjem / Temaer / Byudvikling / Den blandede by

UNDERTEMA

Den blandede by

Blandede byer står højt på den politiske dagsorden, både internationalt og herhjemme. Flere af landets udsatte boligområder er under gennemgribende omdannelse som følge af parallelsamfundsaftalen. Formålet er netop at skabe mere blandede boligområder.

Danske byer er gennem de sidste årtier blevet stadig mere segregerede. Der er sket en koncentration af borgere med samme indkomst- og uddannelsesniveau i bestemte bydele. Segregeringen mærkes ikke mindst i den almene sektors socialt udsatte boligområder, hvor der over tid er sket en koncentration af socialt udsatte borgere. Mange steder er boligorganisationer og kommuner derfor begyndt at udvikle områdernes særlige karakter og identitet, så de i højere grad henvender sig til nye beboergrupper og deres livsstile.

Chefkonsulent
Anne Clementsen
Tlf. 50 77 80 60
acl@cfbu.dk
Kontakt Anne, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

BYUDVIKLING

UNDERTEMAER

Den blandede by

Genhusning

Her er en oversigt over de forskellige undertemaer indenfor byudvikling

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte vores chefkonsulent, Anne Clementsen

Tlf. 50 77 80 60

Grøn omstilling