Medborgerskab & sammenhængskraft

Hjem / Temaer / Medborgerskab & sammenhængskraft

TEMA

Medborgerskab & sammenhængskraft

Udsatte borgere har sværere forudsætninger for at deltage og indgå i samfundets fællesskaber i forhold til resten af befolkningen. Dels fordi de ofte er dårligere stillet sundheds- og trivselsmæssigt, dels fordi denne gruppe har færre sociale, kulturelle og økonomiske ressourcer. På den måde er udsathed forbundet med en ufrivillig ikke-deltagelse.

Den boligsociale indsats kan understøtte medborgerskabet og sammenhængskraften i udsatte boligområder ved en skærpet opmærksomhed på de grupper, der har sværere forudsætninger for at deltage og indgå i samfundets fællesskaber. Medborgerskab er ikke noget, man automatisk har som borger. Tværtimod er medborgerskab noget, man både skal lære og praktisere.

Chefkonsulent
Lasse Kjeldsen
Tlf. 31 31 87 16
lkj@cfbu.dk
Kontakt Lasse, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.
Specialkonsulent
Siff Monrad Langkilde
Tlf. 50 89 45 11
sml@cfbu.dk
Kontakt Siff, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Medborgerskab og sammenhængskraft

Undertemaer

Beboerinddragelse

Trivsel og naboskab

Frivillighed

Ungeråd

Her er en oversigt over de forskellige undertemaer indenfor medborgerskab og sammenhængskraft

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte vores chefkonsulent, Lasse Kjeldsen

 

Tlf. 31 31 87 16