Ungeråd

UNDERTEMA

Ungeråd

I ungeråd trænes unge i at organisere sig i konstruktive fællesskaber og at skabe forandring. De lærer om demokrati og rettigheder, at kunne gå i dialog og at reflektere kritisk. Frem for at være en passiv målgruppe, gøres de unge altså til aktive samarbejdspartnere, der kan yde en positiv indflydelse i deres lokale boligområde.

Forskning viser, at det at blive hørt og få indflydelse og medbestemmelse giver børn og unge selvtillid og en oplevelse af at være en ressource i fællesskabet. Arbejdet med demokrati skaber derfor modstandskraft i forhold til antidemokratiske fællesskaber, radikalisering og negativ social kontrol.

Specialkonsulent
Siff Monrad Langkilde
Tlf. 50 89 45 11
sml@cfbu.dk
Kontakt Siff, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Medborgerskab og sammenhængskraft

Undertemaer

Beboerinddragelse

Trivsel og naboskab

Frivillighed

Ungeråd

Her er en oversigt over de forskellige undertemaer indenfor medborgerskab og sammenhængskraft

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte vores chefkonsulent, Lasse Kjeldsen

 

Tlf. 31 31 87 16