Forankring

UNDERTEMA

Forankring

Mange sociale indsatser er tidsbegrænsede. Derfor er der risiko for, at virkningsfulde aktiviteter og metoder må lukke og slukke, når projektperioden udløber. For at undgå dette er det helt centralt at arbejde bevidst og systematisk med forankring.

På denne side har vi samlet relevant viden om, hvordan det boligsociale arbejde videreføres hos blivende aktører i og omkring boligområdet.

 

Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

SAMarbejde

Undertemaer

Forankring

Kortlægning

Her er en oversigt over de forskellige undertemaer indenfor samarbejde

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte vores chefkonsulent, Anne Maria Foldgast

 

Tlf. 25 60 78 28

Tværsektorielt samarbejde