Tryghed

UNDERTEMA

Tryghed

Selvom Danmark er i top fem over de tryggeste lande i verden, er der udbredt utryghed blandt beboerne i Danmarks udsatte boligområder. Denne utryghed skyldes bl.a. hærværk og utryghedsskabende adfærd og i mindre grad egentlig kriminalitet.

Det peger på, at der fortsat bør arbejdes med at øge trygheden og trivslen i de udsatte boligområder. Tryghedstiltag såsom hotspot, gadeplansindsatser og tryghedsvandringer i udsatte områder er eksempler på indsatser, som har til formål at bekæmpe utrygheden blandt beboerne.

Chefkonsulent
Lasse Kjeldsen
Tlf. 31 31 87 16
lkj@cfbu.dk
Kontakt Lasse, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

KRIMINALITETSFOREBYGGELSE

Undertemaer

Tryghed

Gadeplan og SSP-samarbejde

Her er en oversigt over de forskellige undertemaer indenfor kriminalitets-forebyggelse

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte vores chefkonsulent, Lasse Kjeldsen

 

Tlf. 30 29 76 63

Brobygning til fritids- og foreningsliv