Uddannelse & livschancer

Hjem / Temaer / Uddannelse & livschancer

TEMA

Uddannelse og livschancer

Har børn og unge gode livschancer, klarer de sig bedre med hensyn til uddannelse. Indsatser, der kan understøtte børn og unges uddannelse og livschancer, er derfor centrale for at bryde den negative sociale arv.

Antallet af unge, der tager en uddannelse, stiger. Restgruppen af unge uden uddannelse og job er dog stadig større i udsatte boligområder end i befolkningen generelt. Udfordringen er kompleks og svær at løse som enkelt aktør. Det er nødvendigt at arbejde på alle fronter. Både familien, dagtilbud, grundskolen, ungdomsuddannelserne og fritidslivet er vigtige arenaer, hvor der skal sættes ind for at sikre, at udsatte børn og unge får de bedst mulige kort på hånden.

CFBU tilbyder sparring, oplæg og lokale workshops om indsatser, der kan understøtte børn og unges uddannelse og livschancer i udsatte boligområder.

Konsulent
Ulrik Lerbech Vinther
Tlf. 23 63 75 35
ulv@cfbu.dk
Kontakt Ulrik, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.
Specialkonsulent
Kathrin Houmøller
Tlf. 50 89 45 10
kho@cfbu.dk
Kontakt Kathrin, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Uddannelse og livschancer

Undertemaer

Familiekurser og forældrekompetencer

Skolefravær

Lommepengejob og fritidsjob

Uddannelsesvejledning

Her er en oversigt over de forskellige undertemaer indenfor uddannelse og livschancer

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte vores specialkonsulent, Kathrin Houmøller

 

Tlf. 50 89 45 10

TEMASIDE: Min makkerlæser - Min ven

Temaside:

MIN MAKKERLÆSER – MIN VEN

Min makkerlæser – min ven er udviklet af CFBU som en metode til at implementere læsetræningsmetoden Paired Reading, der er veldokumenteret som en virkningsfuld metode til at styrke børns læsning.

På denne temaside kan du finde alle de materialer, du har brug for, hvis du vil arbejde med Min makkerlæser – min ven. 

fra viden til handling

Hvad vi kan tilbyde

Jeg deltog i workshoppen om familieindsatser sammen med mine to samarbejdspartnere fra kommunalt regi. Under workshoppen fik vi talt os ind på det konkrete projekt, og vi fik tid til nytænkning ud fra oplæg og vidensdeling med de øvrige deltagere. Workshoppen har bragt os tættere sammen om det fælles projekt.”

Vi tilbyder workshops inden for en bred vifte af emner, herunder uddannelse, sundhed, social ulighed, og meget mere. Find ud af, hvordan vores erfarne undervisere og praktikere kan hjælpe dig med at opnå dine mål og skabe positive forandringer.

Læs mere workshops

Bente Jakobsen

Socialfaglig beboerrådgiver i ‘Fælles Fremtid på Tværs’ i Ikast

Hold dig opdateret

Indenfor Uddannelse og livschancer