Trivsel og naboskab

UNDERTEMA

Trivsel og naboskab

CFBU’s undersøgelser af naboskabet i de danske boligområder viser, at naboskabet i udsatte boligområder er svagere end i resten af Danmark. Kun omkring 32 % af beboerne i de udsatte boligområder vurderer samlet set naboskabet positivt, hvor det på landsplan er hele 75 % af beboerne.

Ved at arbejde strategisk med naboskab kan sammenhængskraften i udsatte boligområder øges. Det skaber øget trivsel for alle beboere og er endvidere en del af løsningen på, hvordan ressourcestærke beboere fastholdes i området.

Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Medborgerskab og sammenhængskraft

Undertemaer

Beboerinddragelse

Trivsel og naboskab

Frivillighed

Ungeråd

Her er en oversigt over de forskellige undertemaer indenfor medborgerskab og sammenhængskraft

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte vores chefkonsulent, Lasse Kjeldsen

 

Tlf. 31 31 87 16