Samarbejde

Hjem / Temaer / Samarbejde

TEMA

Samarbejde

På trods af gode intentioner om samarbejde, kan det være vanskeligt at etablere stærke samarbejder i udsatte boligområder. De lokale aktørers forskellige rammebetingelser, kulturer og egne målkrav kan være noget af det, der spænder ben.

CFBU kan hjælpe med at få samarbejdet op at køre. Vi tilbyder både rådgivning, oplæg og lokale workshops om samarbejde. 

Chefkonsulent
Rikke Engly Mygind
Tlf. 30 29 76 63
rem@cfbu.dk
Kontakt Rikke, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.
Specialkonsulent
Rikke Egaa Jørgensen
Tlf. 93 95 50 89
reg@cfbu.dk
Kontakt Rikke, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

SAMarbejde

Undertemaer

Forankring

Kortlægning

Her er en oversigt over de forskellige undertemaer indenfor samarbejde

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte vores chefkonsulent, Rikke Mygind

 

Tlf. 30 29 76 63

Tværsektorielt samarbejde

fra viden til handling

Hvad vi kan tilbyde

”Jeg er meget tilfreds med mit udbytte af dagen – og vil helt klart anbefale workshoppen til andre. Det var godt at blive sparket i gang med et emne, som ellers var svært at gå til. De fire faser og arbejdet med egen case fungerede rigtig godt – det var konkret, overskueligt, og der var god tid. Det var godt at arbejde med forankring via en struktureret model.”

Vi tilbyder workshops inden for en bred vifte af emner, herunder uddannelse, sundhed, social ulighed, og meget mere. Find ud af, hvordan vores erfarne undervisere og praktikere kan hjælpe dig med at opnå dine mål og skabe positive forandringer.

Læs mere workshops

Marlene Wulf

Projektleder

En af de helt store gevinster ved at deltage i kurset var ikke kun, at vi blev meget klogere på vores samarbejdspartneres logikker og faglighed, men at vi blev meget klogere på os selv. Vi fik skærpet opmærksomheden på, at vores måde at arbejde på samt kommunikere om vores arbejde på er afgørende for at få et samarbejde til at fungere. Vi fik rigtig mange værktøjer til at forstå os selv, og til at tale om hvad vi er for en organisation”.

Vi tilbyder workshops inden for en bred vifte af emner, herunder uddannelse, sundhed, social ulighed, og meget mere. Find ud af, hvordan vores erfarne undervisere og praktikere kan hjælpe dig med at opnå dine mål og skabe positive forandringer.

Læs mere workshops

Marianne Rahbek

Sekretariatsleder, den boligsociale helhedsplan i Herning

Hold dig opdateret

Indenfor Samarbejde