Hjem / Værktøjer / LOGBØGER
værktøj

LOGBØGER

DOKUMENTATION MED LOGBØGER

Logbøger gør det nemmere at foretage systematisk og løbende registrering af resultater i forbindelse med boligsociale aktiviteter. CFBU har udviklet tre logbøger, der hver især egner sig til registrering af forskellige typer resultater.

Hvad skal måles? Hvem skal gøres det? Og hvornår? Før logbøgerne tages i brug, anbefaler vi at lave strategi for dokumentationsarbejdet. Til at hjælpe processen i gang, kan denne en-sides skabelon til dokumentationsstrategi tages i brug.

 I første faneblad indeholder alle tre logbøger desuden en vejledning til, hvordan de anvendes. Læs vejledningen inden logbogen tages i brug.

Vær altid opmærksom på GDPR i forbindelse med registrering af persondata.

Guide til excel
Hvordan redigeres logbøgerne? Hvordan laves en graf og hvordan låses et ark op? Guiden består af en samling YouTube-videoer, som hjælper til tilpasning af logbøger.

LOGBØGER TIL 15-18-ÅRIGE
LOGBOG 1: DAGLIGE REGISTRERINGER
Anvendes til boligsociale aktiviteter, der ønskes registreret dagligt eller flere gange ugentligt, hvor delmål er knyttet til aktiviteten. Eksempelvis antal deltagere eller antal afholdte aktiviteter. Hent logbog 1.
LOGBOG 2: ugentlige REGISTRERINGER
Anvendes til boligsociale aktiviteter, som ønskes registreret ugentligt, hvor delmål er knyttet til aktiviteten. Eksempelvis antal deltagere eller antal afholdte aktiviteter. Eksempelvis antal deltagere eller antal afholdte aktiviteter. Hent logbog 1.
LOGBOG 3: registrering af den enkelte deltager
Anvendes til boligsociale aktiviteter, hvor I vil registrere resultater for den enkelte deltager.  Eksempelvis antal deltagere eller antal afholdte aktiviteter. Eksempelvis antal deltagere eller antal afholdte aktiviteter. Hent logbog 1.
LOGBØGER TIL 19-26-ÅRIGE
LOGBOG 1: DAGLIGE REGISTRERINGER
Anvendes til boligsociale aktiviteter, der ønskes registreret dagligt eller flere gange ugentligt, hvor delmål er knyttet til aktiviteten. Eksempelvis antal deltagere eller antal afholdte aktiviteter. Hent logbog 1.
LOGBOG 2: ugentlige REGISTRERINGER
Anvendes til boligsociale aktiviteter, som ønskes registreret ugentligt, hvor delmål er knyttet til aktiviteten. Eksempelvis antal deltagere eller antal afholdte aktiviteter. Hent logbog 2.
LOGBOG 3: registrering af den enkelte deltager
Anvendes til boligsociale aktiviteter, hvor I vil registrere resultater for den enkelte deltager.  Eksempelvis antal deltagere eller antal afholdte aktiviteter. Hent logbog 3.

VIDEOGUIDES TIL BRUG AF LOGBØGER

Til at forklare brugen af logbøger har CFBU udarbejdet to film.

Klik på linkene nedenfor og hør Specialkonsulent Helle Nielsen give en generel introduktion og tips til arbejdet med logbøger; og demonstrere brugen af logbøgerne samt forklarer, hvordan de bruges i praksis.


FREMDRIFTSSKABELONER: OVERBLIK OVER JERES REULTATER

Med fremdriftsskabelonerne kan du præsentere jeres resultater på en let og overskuelig måde. Fx når du skal præsentere fremdriften for helhedsplanen for følgegrupper og bestyrelsen. Der er to forskellige fremdriftsskabeloner.

FREMDRIFTSSKABELONEN – AKTIVITETSMÅL
Fremdriftsskabelonen – Aktivitetsmål spiller direkte sammen med jeres logbøger, og kan bruges til at lave et samlet præsentation af resultaterne på jeres aktivitetsmål. Med et faneblad for hver delaftale kan I samle alle jeres resultater i et regneark. Hent skabelonen.
FREMDRIFTSSKABELONEN – STRATEGISKE
Fremdriftsskabelonen – Strategiske mål giver overblik over helhedsplanens udvikling på målene i den strategiske samarbejdsaftale. I skemaet indføres resultater for hvert år, så det er muligt at følge udviklingen i hele helhedsplanens 4-årige periode. Hent skabelonen.

EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER

Boligsociale aktiviteter skal være både kvalitetsfulde og virkningsfulde. Derfor giver det god mening at evaluere på aktiviteterne, for at sikre at dette også er tilfældet. Evaluering kan også gøres os klogere på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre.

Guide til evaluering

Til støtte for det lokale evalueringsarbejde af de boligsociale aktiviteter har vi udarbejdet en evalueringsguide.

Guiden er målrettet projektledere og projektmedarbejdere, som ikke har så stor erfaring med evaluering. Den giver en kort introduktion til evaluering, og guider igennem de vigtigste overvejelser i forbindelse med evaluereringen.
Som supplement til guiden findes et skema, du kan skrive dine overvejelser ind i undervejs.

KORTLÆGNING AF DELTAGERE

Hvem bruger egentlig vores beboerrådgivning? Dækker vores familieindsatser tilsammen alle de forskellige målgrupper, vi vil nå på indsatsområdet? Hvor stor en andel af de ledige med anden etnisk baggrund bruger vores tilbud om job og uddannelsesvejledning? Eller hvad er du nysgerrig på I jeres boligsociale indsats?

Med CFBU’s nye kortlægningsredskab kan du finde ud af hvilke beboergrupper, der benytter jeres aktiviteter, både som deltagere og frivillige. Hvad er deres alder og køn?  Er de enlige, hvilken afdeling bor de i, er de i arbejde, er de etnisk danske eller har de en anden baggrund?

Indtaster du data fra jeres KÅS-tal, kan du også se jeres resultater sammenholdt med de beboerstatistikken for området. Det kan gøre dig blive klogere på, om I når en stor eller lille andel af målgruppen med jeres aktiviteter. Resultatet kan du bruge til at vise omverdenen hvor bredt I når ud. Eller måske giver det anledning til overvejelser, om I skal ændre på jeres rekruttering eller tilbud. Når I bredt nok ud? Eller er det Tordenskjolds soldater der kommer igen i mange aktiviteter?

Kortlægningsværktøjet finder du her. Inden du går i gang anbefaler vi at du læser guiden ”Kortlægning af deltagere i helhedsplanens aktiviteter” som du kan finde her.