Hjem / Værktøjer / REDSKABER TIL AT FREMME ET GODT SAMARBEJDE
værktøj

REDSKABER TIL AT FREMME ET GODT SAMARBEJDE

Følgende fire redskaber er skabt til at styrke samarbejdsrelationer. Redskaberne kan både benyttes til at starte nye samarbejder, eller forbedre etablerede samarbejder. Bemærk at redskaberne primært er udviklet til ledere og medarbejdere i boligsociale helhedsplaner.

Disse redskaber består af: Dialogredskabet: Det boligsociale bidrag, Dialogredskabet: Samarbejdspartens perspektiv, Samarbejdsaftale med professionelle aktører og Kortlægning af potentielle samarbejdsaktører.

DIALOGREDSKABET: DET BOLIGSOCIALE BIDRAG
Et vigtigt fundament for et samarbejde er, at vide hvilke formål og målsætninger I træder ind i samarbejdet med, og hvad jeres boligsociale bidrag til samarbejdet skal være. Dialogredskabet: Det boligsociale bidrag kan I bruge til at drøfte, hvad I som boligsocial samarbejdspart står for, hvad I kan og vil bidrage med, samt til at stille skarpt på, hvad man gerne vil opnå, og hvilke opgaver man gerne vil have løst, i samarbejdet.
SAMARBEJDSPARTENS PERSPEKTIV
I skal også kende jeres samarbejdspart, og det er derfor en god ide at sætte sig godt ind i hvad denne har af rammer, værdier og metoder der er relevante for jeres samarbejde. Med Dialogreskabet: Samarbejdspartens perspektiv kommer I omkring de vigtigste ting, I skal vide om jeres samarbejdspart.
SAMARBEJDSAFTALE MED PROFESSIONELLE AKTØRER
Klare aftaler om samarbejdet gennem en skriftlig samarbejdsaftale, er et godt fundament, især når det drejer sig om samarbejde med andre professionelle aktører.
Samarbejder I med lokale frivillige, kan det også være godt at drøfte, hvad I hver især forventer i samarbejdet – og eventuelt skrive jeres drøftelser ned i en fælles aktivitetsaftale.
KORTLÆGNING AF POTENTIELLE SAMARBEJDSAKTØRER
En af nøglerne til at skabe en positiv udvikling i Danmarks udsatte boligområder er at styrke det gensidige kendskab og samarbejde mellem de mange professionelle og frivillige ressourcer, der er til stede i boligområderne. Vi anbefaler, at bruge tid på at gennemføre en systematisk kortlægning af potentielle samarbejdsparter, hver gang I starter nye indsatser op. Find en guide til at komme godt i gang med kortlægning.
Skema der kan anvendes til at registrere kortlægningen.
Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.