Hjem / Udgivelser / Få flere på banen
udgivelse
4. oktober 2019

Få flere på banen

Hvad driver lokalt engagement og samarbejde, når den geografiske ramme er et udsat boligområde? Denne undersøgelse tager form som en håndbog, der giver anbefalinger og konkrete værktøjer til at styrke netværksdannelsen og samarbejdet mellem organisationer i udsatte boligområder.

Det ligger dybt i det boligsociale DNA, at samarbejdet med andre organisationer og frivillige aktører er helt nødvendig for at løfte de sociale udfordringer, der er i boligområdet. Men samarbejdet på tværs af organisationer sker sjældent af sig selv og kan i praksis være vanskelig at understøtte for de boligsociale medarbejdere, som er ansat i boligsociale helhedsplaner rundt om i landet.

Konsulent ved CFBU og medforfatter på undersøgelsen, Natasja Lund, uddyber problematikken:

Vi hører ofte fra boligsociale medarbejdere, at forskellige organisationer gerne vil bidrage til de boligsociale aktiviteter. Men det kan være svært for organisationerne at få øje på, hvor potentialerne i samarbejdet ligger. Det kan med andre ord være vanskeligt for det lokale supermarked at gennemskue, hvordan et samarbejde med plejehjemmet rundt om hjørnet kan tage sig ud. Vi ved, at viljen til at bidrage til de sociale initiativer er rigtig stor ude blandt de lokale organisationer i områderne, men der har manglet værktøjer og metoder til at løfte arbejdet med at skabe tværgående initiativer.

Den nye publikation fra CFBU, ’Få flere på banen – En håndbog til boligsociale medarbejdere om tværgående samarbejde’, suppleres af det såkaldte ’Værdispil’, som skal hjælpe til at facilitere en åben dialog om værdiskabelsen ved at indgå i samarbejder. Ved hjælp af spillet kan boligsociale helhedsplaner og lokale organisationer arbejde med, at de tværgående initiativer bliver meningsfulde for alle.

I forbindelse med tilblivelsen af håndbogen, har det været vigtigt for CFBU at udvikle konkrete redskaber til, hvordan arbejdet med at skabe netværk og fælles indsatser kan foregå i praksis. Natasja Lund uddyber:

Den boligsociale medarbejder spiller en vigtig rolle som midtpunktet og tovholderen i mange af de netværk, som arbejder i fællesskab om en given aktivitet – eksempelvis en sundheds- eller beskæftigelsesindsats. Men at udvikle eksisterende eller opdyrke helt nye netværk, kan både være en uhåndgribelig og nærmest uoverskuelig opgave. I håndbogen præsenterer vi derfor en vifte af ideer og redskaber, som er klar til at printe og blive taget i brug. Forskningen har også vist os, at når forskellige fagligheder og perspektiver mikses i områdebaserede samarbejder, så styrkes både den lokale sammenhængskraft og boligområdets udfordringer løses nemmere. Jeg håber selvfølgelig, at vi med håndbogen kan bidrage i den retning.

SOLSKINSMODELLEN

Solskinsmodellen illustrerer fem udbredte værdier på tværs, som boligsociale medarbejdere kan bruge som rettesnor i en dialog med lokale aktører i deres boligområde. Modellen er god, når boligsociale medarbejdere er nysgerrige på, hvad der er værdifuldt for nye aktører i boligområdet eller andre, de ikke kender så godt. Samtidig er dialogen om værdier en måde at synliggøre for aktørerne, hvad de får ud af at samarbejde med andre. Samtidig er dialogen om værdier en måde at synliggøre for aktørerne, hvad de får ud af at samarbejde med andre – noget som ikke alle er bevidste om.

HENT SOLSKINSMODELLEN

VÆRDISPILLET

Værdispillet er en måde for helhedsplaner at facilitere en åben dialog om værdiskabelse på, så organisationer kan sikre, at deres tværgående initiativer er meningsfulde for alle. Det er konkret bygget op som et puslespil, hvor brikkerne udgør forskellige værdier. Gennem værdispillet får organisationer synliggjort for sig selv og hinanden, hvad samarbejdet skaber af værdi for dem hver især.

Manual til værdispillet

Materiale – Brikker til værdispillet

Materiale – Kort med positive forandringer

Materiale – Tilpasning af vores samarbejde

Materiale – Tjekliste for bidrag

Materiale – Udbytte og bidrag til hinanden

Om håndbogen

Titel: Få flere på banen – En håndbog til boligsociale medarbejdere om tværgående samarbejde

Udgivelsesdato: Oktober 2019

Sidetal: 30

Specialkonsulent
Natasja Lund
Tlf. 30 99 03 41
nlu@cfbu.dk
Kontakt Natasja, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser