Hjem / Nyheder / STYRK DIN VIDEN: KOBLING AF FYSISKE OG SOCIALE INDSATSER
nyheder
23. marts 2020

STYRK DIN VIDEN: KOBLING AF FYSISKE OG SOCIALE INDSATSER

Rigtig mange fra den boligsociale indsats arbejder i disse dage hjemmefra. Den helt særlige situation, som Corona-karantænen har sat os i, giver anledning til at dykke ned i ny viden på det boligsociale område.

Ny viden giver mulighed for refleksion og måske endda inspiration til, hvordan den boligsociale opgave løftes bedst muligt.

I årene der kommer vil en stor andel af de udsatte boligområder gennemgå store renoveringsprojekter og fysiske omdannelser. Det åbner op for, at man i højere grad end hidtil, forsøger at tænke de fysiske og sociale tiltag sammen. Derfor har CFBU her samlet fem publikationer, som giver konkrete redskaber og anbefalinger til, hvordan sammenhængen mellem fysiske og sociale indsatser kan styrkes.

BOLIGSOCIALT ARBEJDE UNDER OMDANNELSE

Denne rapport stiller skarpt på, hvad den bystrategiske drejning betyder for fremtidens boligsociale arbejde. Undersøgelsen kigger på, hvordan kommuner og boligorganisationer arbejder bystrategisk med udsatte boligområder samt hvordan den boligsociale indsats kan spille sammen med det bystrategiske arbejde. Rapporten kaster desuden lys over, hvordan den boligsociale indsats bedst muligt kan understøtte det bystrategiske arbejde med de udsatte boligområder. Hent rapporten.

MAPPING AF BOLIGOMRÅDETS RESSOURCER

Mapping er en kortlægningsmetode, hvor man systematisk opsporer, får viden om og mobiliserer frivillige og professionelle ressourcer i et geografisk afgrænset område. Systematisk mapping giver boligsociale medarbejdere bedre muligheder for at styrke de tværfaglige samarbejder til gavn for boligområdets udvikling. Metoden kan med fordel anvendes i de ’sociale screeninger’, herunder interessentanalyser, der foretages i flere af de større omdannelsesprocesser. Mapping kan desuden anvendes som fundament for borgerinddragelsesprocesser. Hent rapporten.

FLERE PÅ BANEN

Det ligger dybt i det boligsociale DNA, at samarbejdet med andre organisationer og frivillige aktører er helt nødvendigt for at løfte de sociale udfordringer, der er i boligområdet. I denne rapport får du konkrete redskaber til, hvordan der kan etableres virkningsfulde tværgående samarbejder mellem boligområdets forskellige aktører i og udenfor boligområdet samt hvordan samarbejdsrelationerne kan vedligeholdes og udbygges. Hent rapporten.

RENOVERING OG JOBSKABELSE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

I de udsatte boligområder er der ofte et overskud af ledige beboere, i byggebranchen er der i disse år et underskud af arbejdskraft. Det giver derfor rigtig god mening at få ledige beboere ansat i de forskellige renoverings- og omdannelsesprojekter. I denne rapport får du konkrete redskaber til, hvordan et samarbejde mellem fx det lokale jobcenter, de boligsociale medarbejdere og entreprenørfirmaer kan etableres. Hent rapporten.

FRIVILLIGHED I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Omdannelsesprocesser i udsatte boligområder kan sætte civilsamfundet og frivillige kræfter på prøve, da mødesteder og faciliteter midlertidigt opløses. Det er vigtigt at have for øje, da vi ved at frivillige skaber stor værdi for dem selv og for boligområdet. I denne undersøgelse beskrives hvordan frivillighed skaber værdi i et boligsocialt perspektiv, og hvilke krav arbejdet med frivillige beboere stiller til boligsociale medarbejderes faglighed, funktioner og kompetencer. Rapporten giver desuden konkrete redskaber til, hvordan du kan arbejde strategisk med frivillighed. Hent rapporten.

 

 

 GÅ PÅ OPDAGELSE I CFBU’S SAMLEDE BIBLIOTEK

Se seneste nyheder