Hjem / Udgivelser / Frivillighed i udsatte boligområder
udgivelse
4. januar 2019

Frivillighed i udsatte boligområder

Fokus på frivillighed og civilsamfund har vundet mere og mere frem i de senere år. CFBU har i en ny undersøgelse set nærmere på, hvordan frivillighed skaber værdi i et boligsocialt perspektiv, og hvilke krav arbejdet med frivillige beboere stiller til boligsociale medarbejderes faglighed, funktioner og kompetencer.

Undersøgelsen viser at:

  • Frivillige beboere skaber værdi for dem selv og deres boligområder.
  • Det boligsociale arbejde har gode forudsætninger for at inkludere beboere i frivilligt arbejde.
  • Helhedsplanernes arbejde med frivillige mangler strategisk fokus.

Der er stor interesse omkring frivillighed både politisk, men også i det boligsociale arbejde i udsatte boligområder. Frivillighed blandt beboere anses dels som en ressource i arbejdet med at kapacitetsopbygge og styrke den sociale sammenhængskraft i boligområderne, og dels som en metode til at styrke den enkelte beboers medborgerskab, sociale netværk og kompetencer. I mange boligsociale indsatser arbejder man derfor med at fremme beboeres frivillige engagement.

  • Mange helhedsplaner arbejder med frivillighed som et delelement i beskæftigelses- eller tryghedsindsatser, men arbejdet med frivillige beboere fortjener et selvstændigt fokus. Det manglende fokus på selve frivilligindsatsen gør, at arbejdsopgaver såsom at matche den rette beboer med den rette opgave, bliver usynlige. Risikoen er, at frivilligindsatsen ikke tilrettelægges optimalt, og at der ikke afsættes nok ressourcer til at arbejde med rekruttering og understøttelse af de frivillige, siger Anne Maria Foldgast, chefkonsulent hos CFBU, og projektleder på rapporten.

For at rekruttere og engagere flere beboere i frivilligt arbejde, kan det være en hjælp at være opmærksom på hvilke barrierer der kan forekomme hos den enkelte, og samtidig være opmærksom på, hvad der kan få folk til at engagere sig i frivilligt arbejde. Der skal anvendes en bred vifte af metoder til rekruttering, hvis man vil engagere beboere som ikke allerede er aktive frivillige i boligområdet. Tre tiltag er nødvendige: Man skal synliggøre muligheden, personligt invitere beboere til at deltage og hjælpe de frivillige med at komme i gang.

Rapporten giver redskaber til, hvordan beboere kan inddrages i frivilligt arbejde, og hvordan arbejdet med frivillige kan kvalificeres ift. rekruttering, understøttelse, fastholdelse, samarbejde og forankring. I rapporten peger CFBU på, hvordan helhedsplaner i højere grad kan arbejde strategisk, systematisk og bevidst med frivillighed.

Om rapporten

Titel: Frivillighed i udsatte boligområder – En rapport om arbejdet med frivillige beboere i den boligsociale indsats

Udgivelsesdato: Januar 2019

Sidetal: 39

Fakta

Rapporten er opdelt i fem dele, som gennemgår processen for en frivillig indsats. Der er også en tjekliste til at tilrettelægge indsatsen for de frivillige:

Del 1: Før du går i gang, gennemgår forskning om værdien af frivilligt arbejde og argumenterne for værdien af frivillige indsatser i det boligsociale felt.

Del 2: Strategisk arbejde med frivillighed fokuserer på det strategiske arbejde og samarbejdsrelationer i arbejdet med frivillige indsatser.

Del 3: Opstart af frivilligindsatsen, beskriver, hvordan man kan arbejde med at rekruttere frivillige beboere.

Del 4: Undervejs i frivilligindsatsen, beskriver, hvordan man kan arbejde med at understøtte og fastholde frivillige beboere.

Del 5: Forankring af frivilligindsatsen handler om strategier til at forankre frivilligindsatser.

Konklusioner og anbefalinger i rapporten baserer sig på boligsociale medarbejderes praksiserfaringer og indsigter fra national og international forskning.

Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser