Hjem / Udgivelser / Mapping af boligområdets ressourcer
udgivelse
3. november 2017

Mapping af boligområdets ressourcer

Mapping er en kortlægningsmetode, hvor man systematisk opsporer, får viden om og mobiliserer frivillige og professionelle ressourcer i et geografisk afgrænset område. Systematisk mapping giver boligsociale medarbejdere bedre muligheder for at styrke de tværfaglige samarbejder til gavn for boligområdets udvikling.

Rapporten Mapping af boligområdets ressourcer beskriver de mest anvendte mapping-metoder, gevinsterne af kortlægningen og konkrete eksempler på at anvende mapping som redskab.

En af nøglerne til at skabe en positiv udvikling i Danmarks udsatte boligområder er at styrke det gensidige kendskab og samarbejde mellem de mange professionelle og frivillige ressourcer, der er til stede i boligområderne. I rapporten fokuseres der derfor på mapping som et redskab til netværksdannelse i det boligsociale arbejde.

Rapporten bygger på konkrete erfaringer med at kortlægge og engagere lokale aktører i udsatte boligområder, bl.a. CFBU’s egen mapping af netværksdannelsen omkring et nyt medborgercenter på Nordens Plads på Frederiksberg.

Mapping er en samlebetegnelse for forskellige typer kortlægning af personer og institutioner i et geografisk afgrænset område.

Rapporten beskriver bl.a. metoderne ”ressourcekortlægning” og ”social netværksanalyse”. Rapporten giver praksisnær inspiration og værktøjer til at arbejde systematisk med mapping i det boligsociale arbejde. Det sker i tre temaer:

  1.     Sådan mapper du
  2.     Skab overblik over mapping
  3.     Sæt mapping i spil

Hvert tema beskrives med eksempler og tjeklister, som kan benyttes direkte i det boligsociale arbejde. Forfatter til rapporten Sarah Lunar forklarer:

  • Boligsociale medarbejdere i de udsatte boligområder har særligt gode forudsætninger for at skabe gensidigt kendskab mellem lokale aktører, så de får blik for hinandens ressourcer og virke, fordi netværksdannelse i lokalområdet er en grundsten i det boligsociale arbejde. Mapping kan gøre dette arbejde mere struktureret og bl.a. åbne op for nye muligheder for samarbejde i boligområderne, så vi håber, at rapporten vil få flere til at begynde systematisk at kortlægge ressourcerne.
Om rapporten

Titel: Mapping af boligområdets ressourcer – En rapport om kortlægning  som arbejdsredskab  i det boligsociale arbejde

Udgivelsesdato: November 2017

Sidetal: 34

Chefkonsulent
Sarah Lunar
Tlf. 26 40 25 80
slu@cfbu.dk
Kontakt Sarah, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser