Hjem / Udgivelser / Helhedsorienteret gadeplansindsats
udgivelse
28. oktober 2015

Helhedsorienteret gadeplansindsats

I udsatte boligområder er det almindeligt, at unge – især drenge og unge mænd – tilbringer meget af fritiden i gademiljøet. Mange af områderne er præget af små, overfyldte lejligheder, der ikke levner meget plads til privatliv. Og mange unge har hverken fritidsaktiviteter eller fritidsarbejde. I stedet vælger de fællesskabet med kammeraterne på gaden.

Unge som tilbringer meget tid i gademiljøet begår mere kriminalitet end andre unge. På gaden hænger man ud med andre, der kan være på kant med loven, og brug af rusmidler og negativ gruppeadfærd er udbredt. For de øvrige beboere i området kan ungegruppens til tider normbrydende og konfronterende adfærd skabe utryghed.

Center for Boligsocial udvikling har i 2010-2014 evalueret 12 forsøgsprojekter med helhedsorienteret gadeplansindsatser i udsatte boligområder. Evalueringen viser, at der kan opnås lovende resultater med indsatserne, men at indsatserne skal være helhedsorienterede og tage udgangspunkt i den enkelte unges problemer, ønsker og muligheder.

Denne håndbog udkommer som en opsummerende og let-læst udgave af CFBU’s slutevaluering af gadeplanindsatsen.

Behov for en helhedsorienteret gadeplansindsats

I 2010 havde 13 pct af de 15-18 årige og 23 pct. af de 19-25 årige i udsatte boligområder prøvet at være sigtet for kriminalitet. Det er ca. dobbelt så mange som på landsplan.

En styrket helhedsorienteret gadeplansindsats er ét af de tiltag Ungdomskommissionen anbefaler i sin betænkning om indsatsen mod ungdomskriminalitet. Ungdomskommissionen mener nemlig, at man gennem en helhedsorienteret gadeplansindsats kan nå de unge, der er på vej ud i kriminalitet, og som er svære at hjælpe i det etablerede system.

Gadeplansarbejde – et fleksibelt værktøj

Med helhedsorienterede gadeplansindsatser har man en unik mulighed for at tilbyde en individuelt tilpasset helhedsorienteret indsats. Først og fremmest fordi indsatsen er fleksibel. Gadeplansarbejderne kan møde den unge i gademiljøet sammen med vennerne, men de kan også tage med til fodbold, mødes med familien i hjemmet, støtte den unge i skolen, hjælpe med fritidsjob eller have samtaler med den unge på tomandshånd.

Ved at arbejde på tværs af ungdomslivets forskellige arenaer kan gadeplansarbejderen være med til at sikre, at den kriminalpræventive indsats bliver sammenhængende og helhedsorienteret. Gennem en tæt kontakt og et nært kendskab til den unge kan gadeplansarbejderen tilpasse indsatsen til den unges livssituation, udfordringer, ressourcer og behov.

Gadeplansindsatsen skal ikke stå alene – den skal trække på de mange tilbud, der allerede findes i kommunens almindelige og specialiserede systemer. Kunsten er, at gøre den unge parat til at profitere af tilbuddene, samt ikke mindst at gøre de professionelle klar til mødet med den unge.

Om rapporten

Titel: Helhedsorienteret gadeplansindsats

Udgivelse: Oktober 2015

Sideantal: 24

Chefkonsulent
Lasse Kjeldsen
Tlf. 31 31 87 16
lkj@cfbu.dk
Kontakt Lasse, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser