Hjem / Udgivelser / Artikelserie: Kommunernes gevinster
udgivelse
13. marts 2024

Artikelserie: Kommunernes gevinster

Artikelserien er skabt i et samarbejde mellem Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) og Kommunernes Landsforening (KL). Artikelserien formidler cases fra den kommunale verden med det formål at inspirere til, hvordan det boligsociale arbejde i helhedsplanerne kan understøtte den kommunale kernedrift. I artikelserien finder du de 4 temaer: Grundskolen, Familie indsatser, Organisering og samarbejde, og Beskæftigelse.

Første artikel fokuserer på samarbejde mellem boligsociale helhedsplaner og folkeskoler. Når folkeskoler og boligsociale helhedsplaner arbejder sammen, opstår der nye muligheder for at understøtte den kommunale kernedrift. Mød i denne artikel to skoleledere fra henholdsvis Tingbjerg Skole i Brønshøj og Herningvej Skole i Aalborg, som er lykkedes med at skabe gode resultater gennem et samarbejde med den lokale boligsociale helhedsplan.

Anden artikel fokuserer på familie indsatser og tager fat i de to cases: Projekt Relationel Velfærd i Viborg og Den boligsociale legestue i Brøndby Strand, der bygger på vidt forskellige samarbejdskonstellationer, og er derfor eksempler på de mange niveauer for givende samarbejder, der kan opstå mellem helhedsplaner og kommuner.

Tredje artikel fokuserer på organisering og samarbejde. Læs mere om sammenhængen mellem social og fysisk udvikling, en styrket beslutnings kompetence og etablering af kommunikationsveje mellem medarbejdere og direktører. I artiklen kommer vi omkring Randers og Varde, og tager fat i samarbejde og organisering. Mød her Claus Fjeldgaard, direktør for Social og Sundhed i Varde Kommune, og Jens Heslop, direktør for Teknik og Miljø i Randers Kommune.

Fjerde artikel fokuserer på beskæftigelse. Artiklen dykker ned i to cases i Sønderborg og Helsingør Kommune, som kaster lys på gevinsterne ved at forene jobcentrenes ekspertise med de boligsociale medarbejders dybdegående og lokale kendskab. Begge cases har formålet at samarbejde helhedsorienteret på tværs af det kommunale og boligsociale, med fælles målsætninger og et essentielt kendskab til hinandens områder.

Konsulent
Eike Romann Gilling
Tlf. 93 93 95 27
erg@cfbu.dk
Kontakt Eike, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser