Hjem / Nyheder / Erfaringsudveksling og gensidig læring: vigtige byggesten i forebyggelsen af negativ social kontrol i udsatte boligområder
nyheder
24. oktober 2023

Erfaringsudveksling og gensidig læring: vigtige byggesten i forebyggelsen af negativ social kontrol i udsatte boligområder

Boligsociale medarbejdere kan spille en væsentlig rolle i forebyggelsen af negativ social kontrol i udsatte boligområder. Indsamling af viden fra praksis samt et øget fokus på erfaringsdeling mellem frontpersonale skal bidrage til et styrket forebyggelsesarbejde.

Boligsociale medarbejdere er en vigtig brik i det puslespil, der skal lægges for at styrke det forebyggende arbejde med negativ social kontrol i udsatte boligområder.

Center for Boligsocial Udviklings (CFBU) nye publikation “Boligsocialt blik for negativ social kontrol” (2023) viser, at 32 ud af 50 aktive boligsociale helhedsplaner har et direkte fokus på negativ social kontrol. Men feltet kalder på mere viden om, hvordan den boligsociale indsats kan arbejde kvalificeret med problemstillingen. Derfor har CFBU indledt en undersøgelse af negativ social kontrol med det formål at bidrage til et styrket fagligt grundlag for det områdebaserede arbejde.

Som led heri er CFBU indgået i et samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og Boligsocialnet (BSN) om en opkvalificering af boligsociale medarbejdere, som i 2023 består af to temadage om negativ social kontrol. Her bliver deltagerne præsenteret for den nyeste viden på området og får rum til at erfaringsudveksle.

Vidensopbygning og gensidig læring

Der er ifølge CFBU’s undersøgelser god grund til at se nærmere på de boligsociale medarbejdere, når det kommer til forebyggelse. De boligsociale medarbejdere har nemlig potentiale til at spille en væsentlig rolle på baggrund af deres unikke position i de udsatte boligområder. Sarah Lunar, chefkonsulent ved CFBU og forfatter til kortlægningen, forklarer:

“De boligsociale medarbejdere er lokalt til stede i områderne. De har kendskab til beboernes hverdagsliv og arbejder med dem i mange forskellige sammenhænge over tid. Det er en god indgang til forebyggelsesarbejdet. I vores igangværende undersøgelse af det lokale, områdebaserede forebyggelsesarbejde har det været vigtigt for os at tale med en række forskellige boligsociale medarbejdere om, hvad de oplever af udfordringer, muligheder og potentialer i arbejdet. Det er den praksisnære viden, vi har brug for, hvis vi vil kvalificere arbejdet med negativ social kontrol.”

Den fælles indsats mellem CFBU, SIRI og BSN om kompetence- og vidensudvikling på det boligsociale felt er meningsfuld, fordi de tre aktører har forskellige indgangsvinkler til arbejdet med udsatte boligområder. Maria Juul Riemenschneider, fuldmægtig i SIRI, sætter ord på, hvilken værdi det skaber på temadagene:

“Vi repræsenterer hver især organisationer, der på forskellig vis arbejder med udsatte boligområder, negativ social kontrol, opkvalificering af boligsociale medarbejdere samt vidensindsamling fra praksis. Det bidrager til, at vi i fællesskab kan pulje vores ressourcer og viden og forhåbentlig få skabt en opkvalificering, der opleves som meningsfuld for de boligsociale medarbejdere, og som bidrager til deres praksis og virkelighed.”

Udover at de boligsociale medarbejdere på temadagene får styrket deres vidensgrundlag, er der også et ønske fra arrangørerne om selv at blive klogere. Maria Juul Riemenschneider fra SIRI forklarer, at styrelsen håber at få mere viden om, hvordan negativ social kontrol ser ud i en boligsocial kontekst:

“Vi håber at få en masse viden fra de boligsociale medarbejdere om, hvordan negativ social kontrol ser ud i en boligsocial kontekst. Det er stadig et forholdsvis nyt område for SIRI, så vi vil rigtig gerne gøres klogere af de boligsociale medarbejdere og inddrage erfaringer og ikke mindst få indblik i de dilemmaer, som medarbejderne oplever i praksis, når de arbejder med eller møder negativ social kontrol.”

De boligsociale medarbejderes interesse for og tilslutning til de to temadage er stor, hvilket understreger behovet for mere praksisnær viden og ønsket om vidensdeling på tværs. Det vækker genklang i erfaringerne hos BSN. Lyng Brøndum Dyrholm, boligsocial konsulent ved BSN, forklarer:

“Vi oplever, at der er stor interesse for og efterspørgsel på at forstå nuancerne i, hvad negativ social kontrol egentlig handler om, hvad der ligger til grund for, at det opstår, og hvordan medarbejderne kan forholde sig til det, når de møder det i deres arbejde.”

Lyng Brøndum Dyrholm uddyber:

“Det er ikke noget nyt, at de boligsociale medarbejdere kan møde familier eller personer, der bliver udsat for negativ social kontrol, men vi fornemmer en øget interesse i at få styrket den faglige forståelse, og det fælles sprog omkring det.”

Et fælles vidensgrundlag og en samstemt faglig terminologi, som temadagene blandt andet har til formål at opbygge, kan bane vejen for et mere gnidningsfrit samarbejde på tværs af sektorer, der møder de borgere, der udsættes for kontrol. Lyng Brøndum Dyrholm fra BSN forklarer videre:

“Det er også relevant for at styrke et godt samarbejde mellem de boligsociale medarbejdere og kommunale indsatser, hvor man har opmærksomhed på negativ social kontrol. Der er det en fordel, hvis medarbejderne på begge sider af opgaven har et fælles sprog. Altså, hvordan taler vi om negativ social kontrol og håndterer det på en professionel, fagligt kompetent måde, når vi støder på det. Herunder, ikke mindst, kendskabet til sine egne faglige begrænsninger, og hvornår man bør involvere myndighederne i en sag.”

CFBU’s nyeste og fremtidige initiativer

Mens CFBU’s nyudkomne kortlægning afdækker, hvordan helhedsplanerne adresserer og ønsker at arbejde med negativ social kontrol, vil en ny rapport, der udkommer i starten af 2024, dykke ned i boligsociale medarbejderes konkrete erfaringer i arbejdet.

Fremadrettet har CFBU til hensigt at fortsætte det gode samarbejde med SIRI og BSN. I det nye år vil CFBU også bygge videre på undersøgelserne af forebyggelsesarbejdet med negativ social kontrol, nu med civilsamfundet som omdrejningspunkt.

CFBU’s tidligere og nuværende undersøgelser af negativ social kontrol stiller skarpt på henholdsvis kommunale og boligsociale medarbejderes arbejde med fænomenet. Læs rapporten “Når negativ social kontrol står i vejen for job blandt kvinder med etnisk minoritetsbaggrund” (2023) her og den nyudgivne kortlægning “Boligsocialt blik for negativ social kontrol” her.

 

Se seneste nyheder