Hjem / Udgivelser / Boligsocialt blik for negativ social kontrol
udgivelse
24. oktober 2023

Boligsocialt blik for negativ social kontrol

Boligsociale medarbejdere har potentiale til at spille en væsentlig rolle i det forebyggende arbejde med negativ social kontrol i udsatte boligområder. Ikke blot med fokus på den enkelte beboer eller hele familien, men også med sociale netværk i lokalmiljøet. De boligsociale styrker er tæt knyttet til medarbejdernes lokale tilstedeværelse i områderne, deres kendskab til beboernes hverdagsliv og det, at de møder og arbejder med beboerne i mange sociale sammenhænge over tid.

CFBUs undersøgelser (2021; 2023) viser, at flere boligsociale helhedsplaner er begyndt at arbejde mere målrettet med negativ social kontrol. Men det er en kompleks problemstilling, og boligsociale medarbejdere efterspørger samtidig praksisnær viden om at arbejde kvalificeret med negativ social kontrol i aktiviteter, tiltag og sociale møder med beboere. Imens er der blandt fagfolk i kommunerne og i andre organisationer, der arbejder med negativ social kontrol, interesse for, men ofte også uklarhed om, hvordan den boligsociale indsats kan bidrage til forebyggelsesarbejdet. Noget, som bl.a. kan hænge sammen med, at områdebaseret arbejde i relation til negativ social kontrol stadig er et spædt både forsknings- og arbejdsfelt. Der er altså behov for viden om, hvordan boligsociale helhedsplaner kan spille en aktiv rolle i forebyggelsen af negativ social kontrol i udsatte boligområder.

Indeværende kortlægning er første skridt i en undersøgelse af, hvordan boligsociale medarbejdere arbejder med negativ social kontrol. På baggrund af en læsning af helhedsplansdokumenter for alle aktuelle boligsociale helhedsplaner afdækker kortlægningen, på hvilke måder helhedsplanerne har fokus på negativ social kontrol. Kortlægningen giver hermed et øjebliksbillede af, hvordan planerne anskuer og adresserer negativ social kontrol på det tidspunkt, de er udformet, samt hvordan de ønsker at arbejde med negativ social kontrol. Den viser dog ikke nødvendigvis, hvordan arbejdet har udspillet sig i praksis. Senere udkommer CFBU med en publikation, der dykker ned i praktiske erfaringer, udfordringer og muligheder i det boligsociale arbejde med negativ social kontrol.

Om kortlægningen

Titel: Boligsocialt blik for negativ social kontrol – En kortlægning af helhedsplaners fokus på negativ social kontrol i udsatte boligområder

Forfattere: Sarah Lunar & Anna Hald Wilbour

Kontakt: Sarah Lunar Tlf.: 26 40 25 80 & slu@cfbu.dk

Udgivelsesdato: Oktober 2023

Sidetal: 19

Chefkonsulent
Sarah Lunar
Tlf. 26 40 25 80
slu@cfbu.dk
Kontakt Sarah, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser