Hjem / Værktøjer / Medborgerskab blandt børn og unge i udsatte boligområder: meningsfuld deltagelse
værktøj

Medborgerskab blandt børn og unge i udsatte boligområder: meningsfuld deltagelse

Vidensbladet dykker ned i hvordan der kan arbejdes med ungeengagement, inddragelse og demokrati. Medborgerskab består af tre kernelementer: Demokratisk dannelse, Aktiv deltagelse og Tilhørsforhold. Det  er ikke noget man får, det er noget man skaber, lærer og udøver.

I arbejdet med at styrke børn og unges medborgerskab er det helt centralt at arbejde målrettet med at understøtte de tre kerneelementer. Dette kan gøres gennem fire adgange, som er centrale når fagpersoner skal arbejde med sårbare børn og unges deltagelse. I dette vidensblad kan du læse mere om de fire adgange, samt to faglige tilgange, der har potentiale til at understøtte børn og unges demokratiske dannelse, deltagelse og tilhørsforhold.

Værktøjet her, er et svar på hvordan børn og unges medborgerskab kan skabes, gennem meningsfuld deltagelse i andre aktiviteter.

Rapporten forklare yderligere om de tre kerneelementer og arbejdet heri. Læs den her

Oversigt

Her kan du se alle downloads indenfor det aktuelle værktøj

Chefkonsulent
Sarah Lunar
Tlf. 26 40 25 80
slu@cfbu.dk
Kontakt Sarah, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.