Hjem / Udgivelser / Medborgerskab blandt børn og unge i udsatte boligområder
udgivelse
22. september 2023

Medborgerskab blandt børn og unge i udsatte boligområder

Vidensbladet dykker ned i hvordan der kan arbejdes med ungeengagement, inddragelse og demokrati.

Medborgerskab består af de tre kerneelementer: Demokratisk dannelse, Aktiv deltagelse og Tilhørsforhold. Kort sagt er medborgerskab ikke noget man automatisk har som borger – derimod er medborgerskab noget som vi hver især skal lære og udøve.

I arbejdet med at styrke børn og unges medborgerskab er det helt centralt at arbejde målrettet med at understøtte de tre kerneelementer. Dette kan gøres gennem fire adgange, som er centrale når fagpersoner skal arbejde med sårbare børn og unges deltagelse. I dette vidensblad kan du læse mere om de fire adgange, samt to faglige tilgange, der har potentiale til at understøtte børn og unges demokratiske dannelse, deltagelse og tilhørsforhold.

Vidensbladet er skrevet på baggrund af relevant litteratur, interview med medarbejdere i boligsociale indsatser, som arbejder med børn og unges medborgerskab, samt forsker i Center for Ungdomsforskning Maria Bruselius Jensen og projektleder i Mellemfolkeligt Samvirke Fatima Amchicho. Herudover bygger vidensbladet på viden og erfaringer fra CFBUs arrangementer, workshops og undervisning om medborgerskab blandt børn og unge i udsatte boligområder.

Om vidensbladet

Titel: Medborgerskab blandt børn og unge i udsatte boligområder

Forfattere: Sarah Lunar & Siff Monrad Langkilde

Kontakt: Sarah Lunar Tlf.: 26 40 25 80 & slu@cfbu.dk

Udgivelsesdato: September 2023

Sidetal: 8

Chefkonsulent
Sarah Lunar
Tlf. 26 40 25 80
slu@cfbu.dk
Kontakt Sarah, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser