Hjem / Værktøjer / Flere børn fra udsatte boligområder i foreningslivet: Greb
værktøj

Flere børn fra udsatte boligområder i foreningslivet: Greb

I denne publikation sætter CFBU fokus på inklusion i foreningslivet – det etablerede foreningsliv i dets mange variationer, men med et særligt fokus på foreninger, der arbejder med at inkludere flere børn fra udsatte boligområder i deres fællesskaber. Kataloget undersøger også, hvilke andre aktører og indsatser der støtter foreningernes arbejde og skaber muligheder for, at børnene kan deltage i fritidsfællesskaber.

Ambitionen med kataloget er at samle praksiserfaringer om, hvordan man som forening eller brobyggende indsats kan arbejde med at give flere børn fra udsatte boligområder en plads i et fritidsfællesskab. Både de praksiserfaringer, der ikke tidligere er blevet beskrevet, men ”blot” har været lokalt erfarede. Og de praksiserfaringer, der allerede er velbeskrevne, men hvor viden herom har været spredt i forskellige publikationer. I kataloget finder du eksempler og inspiration til inklusionsarbejdet både gennem overordnede strategiske principper og gennem konkrete greb, som alt i alt søger at favne diversiteten i arbejdet med at inkludere flere børn fra udsatte boligområder i foreningsfællesskaber.

Du kan finde de greb der bruges i kataloget her.

                       Greb til brobygning
Er du nysgerrig på rapporten, kan du læse den fulde version: her 
Oversigt

Her kan du se alle downloads indenfor det aktuelle værktøj.

Specialkonsulent
Natasja Lund
Tlf. 30 99 03 41
nlu@cfbu.dk
Kontakt Natasja, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.