Hjem / Udgivelser / Flere børn fra udsatte boligområder i foreningslivet
udgivelse
3. november 2023

Flere børn fra udsatte boligområder i foreningslivet

Et katalog om inkluderende fritidsfællesskaber

I udsatte boligområder er færre beboere aktive i lokale fritidstilbud sammenlignet med landsgennemsnittet. Desuden deltager skoleelever fra sårbare boligområder markant mindre i idrætsaktiviteter i foreningsregi sammenlignet med elever på samme klassetrin i hele landet.

Så hvordan kan man gøre det lettere for et barn fra et udsat boligområde at træde ind i et foreningsfællesskab? Hvordan kan man forbedre kontakt og samarbejde mellem familier, foreninger, lokale netværk og støttetilbud? Og hvordan kan man tilpasse foreningslivets normer og deltagerformer for at gøre det mere tilgængeligt for børn og forældre fra udsatte boligområder?

I denne publikation sætter CFBU fokus på inklusion i foreningslivet – det etablerede foreningsliv i dets mange variationer, men med et særligt fokus på foreninger, der arbejder med at inkludere flere børn fra udsatte boligområder i deres fællesskaber. Kataloget undersøger også, hvilke andre aktører og indsatser der støtter foreningernes arbejde og skaber muligheder for, at børnene kan deltage i fritidsfællesskaber.

Ambitionen med kataloget er at samle praksiserfaringer om, hvordan man som forening eller brobyggende indsats kan arbejde med at give flere børn fra udsatte boligområder en plads i et fritidsfællesskab. Både de praksiserfaringer, der ikke tidligere er blevet beskrevet, men ”blot” har været lokalt erfarede. Og de praksiserfaringer, der allerede er velbeskrevne, men hvor viden herom har været spredt i forskellige publikationer. I kataloget finder du eksempler og inspiration til inklusionsarbejdet både gennem overordnede strategiske principper og gennem konkrete greb, som alt i alt søger at favne diversiteten i arbejdet med at inkludere flere børn fra udsatte boligområder i foreningsfællesskaber.

Kataloget ser på tværs af 45 foreninger og understøttende indsatsers arbejde og samler de erfaringer, der allerede er gjort her. Vi har undersøgt hvad der virker, hvad der er svært og hvad det kræver at lykkedes. Du kan læse om arbejdet med at give flere børn fra udsatte boligområder en plads i foreningslivet gennem katalogets to tematiske kapitler:

  1. Brobygning til foreningslivet
  2. Foreningers arbejde med inklusion
Om rapporten

Titel: Flere børn fra udsatte boligområder i foreningslivet – Et katalog om inkluderende fritidsfællesskaber

Forfattere: Natasja Lund, Karen Broberg & Jonas Følsgaard Grønvad

Kontakt: Natasja Lund Tlf.: 30 99 03 41 & nlu@cfbu.dk

Udgivelsesdato: November 2023

Sidetal: 57

Fakta

Forening: I kataloget ser vi på foreninger i bred forstand og bruger ordet ”forening” som en samlet betegnelse for organiserede fritidstilbud; både dem, der er konstitueret som en forening, hvor børnene indgår i en formel medlemsstruktur såsom idrætsklubber og spejderkorps – og dem, der tager andre organiseringsformer.

Specialkonsulent
Natasja Lund
Tlf. 30 99 03 41
nlu@cfbu.dk
Kontakt Natasja, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser