Hjem / Værktøjer / Boligsociale aktiviteter mod negativ social kontrol
værktøj

Boligsociale aktiviteter mod negativ social kontrol

Boligsociale medarbejdere har potentiale til at spille en væsentlig rolle i det forebyggende arbejde med negativ social kontrol i udsatte boligområder. Ikke blot med fokus på den enkelte beboer eller hele familien, men også med sociale netværk i lokalmiljøet. De boligsociale styrker er tæt knyttet til medarbejdernes lokale tilstedeværelse i områderne, deres kendskab til beboernes hverdagsliv og det, at de møder og arbejder med beboerne i mange sociale sammenhænge over tid.

CFBUs undersøgelser (2021; 2023) viser, at flere boligsociale helhedsplaner er begyndt at arbejde mere målrettet med negativ social kontrol. Men det er en kompleks problemstilling, og boligsociale medarbejdere efterspørger samtidig praksisnær viden om at arbejde kvalificeret med negativ social kontrol i aktiviteter, tiltag og sociale møder med beboere. Her opstilles fra rapporten forskellige aktiviteter man kan bruge i boligsocialt arbejde mod negativ social kontrol.

Vil du vide, kan rapporten læses her
Oversigt

Her kan du se alle downloads indenfor det aktuelle værktøj.

Chefkonsulent
Sarah Lunar
Tlf. 26 40 25 80
slu@cfbu.dk
Kontakt Sarah, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.