Hjem / Udgivelser / “Hvis ikke du har en uddannelse, så har du ikke et liv” – Unges oplevelser af overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse i udsatte boligområder
udgivelse
30. oktober 2023

“Hvis ikke du har en uddannelse, så har du ikke et liv” – Unges oplevelser af overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse i udsatte boligområder

Illustration: © Mette Lind Kusk

Der er i dag ca. 42.000 unge i alderen 15-24 år, som står uden for uddannelse og beskæftigelse i Danmark. En betydelig del af disse unge bor i boligområder, der betegnes som udsatte. Ser man alene på uddannelse, er det hver fjerde ung mellem 18 og 29 år i udsatte boligområder, som har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse og ikke er i gang med en uddannelse. Det er næsten dobbelt så mange som blandt de unge i befolkningen generelt. Det er en markant og vedvarende ulighed til trods for, at der over tid er sket en positiv udvikling i de udsatte boligområder i forhold til at øge børn og unges livschancer.

I denne publikation sætter CFBU derfor fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, som den opleves af unge i udsatte boligområder. Undersøgelsen bygger blandt andet på feltarbejde i boligsociale- og kommunale ungeindsatser i to boligområder samt kvalitative interviews med 15 unge i alderen 16-26 år, som på forskellig vis oplever udfordringer i overgangen.

Publikationen belyser følgende spørgsmål: Hvilke vanskeligheder peger de unge på, og hvilke perspektiver har de på deres livssituation og det system, der omgiver dem? Hvordan kan vi forstå betydningen af de unges livsvilkår for deres uddannelseserfaringer?

Det er hensigten, at de unges vidensbidrag kan være med til at kvalificere lokale indsatser i udsatte boligområder, så færre unge i fremtiden står uden for uddannelse. Her ser vi en svær, men vigtig opgave i at diskutere, hvordan de unges oplevelser og perspektiver kan oversættes i praksis. Denne rapport giver ikke svaret, men peger på væsentlige ungeerfaringer og forhold, som kan danne afsæt for fremtidige indsatser.

Publikationen er inddelt i fire dele:

  1. Unge i, uden for og mellem uddannelse: Del 1 giver et indblik i, hvem de unge i undersøgelsen er, og udfolder deres uddannelseserfaringer i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.
  2. Unges fortællinger om fællesskab og udenforskab: Del 2 har fokus på de unges livsvilkår som unge bosat i et udsat boligområde og stiller skarpt på de unges oplevelser af fællesskab og udenforskab; oplevelser, som har betydning for deres uddannelseserfaringer.
  3. Unges fortællinger om møder med systemet: Del 3 undersøger de unges oplevelser af systemet og bidrager med viden om, hvorfor en stor del af de unge møder systemet med mistillid og derfor kan være svære at følge og støtte i overgangen.
  4. Praksis fra et ungeperspektiv: Del 4 vender sig mod praksis fra et ungeperspektiv og præsenterer fem betydningsfulde forhold i det lokale arbejde med unge i udsatte positioner.

Publikationen henvender sig til en bred række af aktører i og omkring udsatte boligområder, som arbejder med unge og ønsker at kvalificere deres indsatser gennem viden om de unges oplevelser og perspektiver; medarbejdere og ledere i boligsociale helhedsplaner, fremskudte kommunale indsatser og civilsamfundsorganisationer. Herudover er rapportens indsigter relevante for grundskoler og ungdomsuddannelser i og omkring udsatte boligområder; institutioner, som netop er henholdsvis afsendere og modtagere af de unge i overgangen.

Om rapporten

Titel: “Hvis ikke du har en uddannelse, så har du ikke et liv” – Unges oplevelser af overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse i udsatte boligområder

Forfattere: Kathrin Houmøller & Ulrik Lerbech Vinther

Kontakt: Kathrin Houmøller Tlf.: 50 89 45 10 & kho@cfbu.dk

Udgivelsesdato: Oktober 2023

Sidetal: 61

Konsulent
Ulrik Lerbech Vinther
Tlf. 23 63 75 35
ulv@cfbu.dk
Kontakt Ulrik, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.
Specialkonsulent
Kathrin Houmøller
Tlf. 50 89 45 10
kho@cfbu.dk
Kontakt Kathrin, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser