Hjem / Udgivelser / Medborgerskab, sammenhængskraft og social integration
udgivelse
4. december 2021

Medborgerskab, sammenhængskraft og social integration

Hvordan kan den boligsociale indsats fremme medborgerskab, sammenhængskraft og social integration i landets udsatte boligområder? Denne udgivelse præsenterer metoder og aktiviteter, som kan understøtte beboernes deltagelse i mangfoldige fællesskaber, øge samfundsforståelsen og fremme oplevelsen af at høre til lokalt og i det danske samfund.

Beboere i udsatte boligområder deltager i mindre grad i samfundets fællesskaber end resten af befolkningen – ikke nødvendigvis på grund af manglende lyst, men fordi der er en række barrierer, som hæmmer deres muligheder for at deltage aktivt, blive hørt og tilegne sig indflydelse i samfundets fællesskaber. Det gælder både i frivillige foreninger, i fritidslivet, på arbejdsmarkedet, i uddannelsesinstitutioner og ved valg og folkeafstemninger.

En del af løsningen skal findes i det nye indsatsområde ’Sammenhængskraft og medborgerskab’, som Landsbyggefonden formulerede på baggrund af Parallelsamfundsaftalen fra 2018. Her skal den boligsociale indsats fremme den sociale integration ved at understøtte, at flere beboere bliver en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet.

Selvom social integration altid har været en implicit del af det boligsociale arbejde, er målrettet arbejde med medborgerskab, sammenhængskraft og social integration nyt for de boligsociale indsatser. Derfor efterspørger boligsociale medarbejdere viden om, hvad begreberne dækker over, og hvordan de på bedste vis kan arbejde med dem i praksis.

INTEGRATIONSINDSATSER DER VIRKER

Undersøgelsen viser, at social integration kan fremmes ved at understøtte beboernes aktive medborgerskab og styrke sammenhængskraften dels mellem beboerne og dels mellem boligområdet og det brede samfund. For at gøre den opgave håndgribelig præsenterer rapporten en række konkrete kerneelementer samt virksomme metoder og aktiviteter, som professionelle kan bruge som inspiration og rettesnor i arbejdet med social integration.

Om rapporten

Titel: Medborgerskab, sammenhængskraft og social integration

Udgivelsesdato: December 2021

Sidetal: 97

Fakta
  • Indsatsområdet ’Sammenhængskraft og medborgerskab’ er formuleret i Landsbyggefondens vejledning og regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger. Regulativet formuleres med udgangspunkt i en politisk vedtaget boligaftale.
  • Undersøgelsen bygger på viden og erfaringer fra litteraturen og praksis. Konklusionerne er blevet til på baggrund af bl.a. en kortlægning, litteraturgennemgang, interview med forskere og praktikere samt kvalificering hos centrale aktører.
Chefkonsulent
Sarah Lunar
Tlf. 26 40 25 80
slu@cfbu.dk
Kontakt Sarah, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser