Hjem / Udgivelser / Kommunernes arbejde med helhedsplaner
udgivelse
28. juni 2016

Kommunernes arbejde med helhedsplaner

Indsatser i udsatte boligområder kan være nok så målrettede og velorganiserede, men hvis ikke samarbejdet mellem kommune og boligorganisation er på plads, når man ikke i mål. Det er en konklusion, der går igen i de fleste af Center for Boligsocial Udviklings undersøgelser af områdefokuserede indsatser.

CFBU har derfor nu udarbejdet en håndbog med en række anbefalinger til at organisere og styrke samarbejdet mellem kommuner og helhedsplaner.

Håndbogen ”Kommunernes arbejde med helhedsplaner” er først og fremmest målrettet kommuner, der gerne vil øge deres fokus på udsatte boligområder og forbedre samarbejdet med de lokale helhedsplaner. En af udfordringerne for kommunerne er sektoropdelingen, hvor f.eks. både social- , beskæftigelses- og børn- og ungeforvaltningen kan være til stede i et udsat boligområde. Det kræver både samarbejde på tværs mellem forvaltningerne, men også med den boligsociale helhedsplan.

Håndbogen viser en række modeller for det områdefokuserede samarbejde og kommer med gode råd til, hvordan samarbejdet tilpasses de særlige omstændigheder, som altid er til stede i det enkelte boligområde. Håndbogen viser samtidigt, hvordan rammesætningen, ledelsen og medarbejderrekrutteringen kan tænkes ind i det virkningsfulde samarbejde. Håndbogen er udarbejdet på baggrund af CFBU’s rapport ”Kommuner på banen”.

Om håndbogen

Titel: Kommunernes arbejde med helhedsplaner

Udgivelsesdato: Juni 2016

Antal sider: 12

Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser