Hjem / Udgivelser / Kommunerne på banen
udgivelse
27. december 2015

Kommunerne på banen

Et indgående samarbejde mellem kommune og boligselskaber er en af nøglerne til at vende udviklingen i udsatte boligområder. Boligselskaberne sidder med lokalkendskabet til beboerne og boligområdet, mens det kommunale system kan være indgangen til f.eks. uddannelse og beskæftigelse for beboerne. Alligevel er samarbejdet mellem kommune og boligselskaber ofte udfordrende.

Landsbyggefonden begyndte i 2006 som noget nyt at støtte sociale indsatser i udsatte boligområder. Siden da har fonden uddelt ca. 2.6 mia. kr. til boligorganisationer med afdelinger i udsatte boligområder. Boligorganisationerne er på den måde blevet vigtige spillere ift. at vende udviklingen i de udsatte boligområder, men det er en opgave, der kræver et indgående samarbejde med den lokale kommune med bl.a. uddannelses- og jobvejledningen, skolerne og socialforvaltningen. Et samarbejde, der ikke altid kører på skinner.

Forskellige organisationskulturer, manglende prioritering af samarbejdet og kommunale vanskeligheder ved at målrette generelle velfærdsopgaver mod en bestemt gruppe borgere, er nogle af udfordringerne, som beskrives i rapporten “Kommunerne på banen”.

Samtidig kræver det ofte smidighed i kommunen at få det interne samarbejde mellem de forskellige involverede forvaltninger til at fungere. En velkendt problemstilling, når en sektoropdelt organisation skal fokusere indsatser mod et bestemt boligområde og derfor arbejde på tværs af forvaltningerne.

Mange kommuner har knækket koden

Heldigvis er der også mange kommuner og boligorganisationer, der har knækket koden og fået et godt og tillidsfuldt samarbejde op at stå. CFBU’s rapport har undersøgt fem kommuner, der på hver deres måde har fået samarbejdet og de boligsociale indsatser til at fungere.

Erfaringerne fra de fem kommuner er i rapporten omsat til en række anbefalinger, der kan styrke samarbejdet i andre kommuner. Det handler her bl.a. om at bruge den fornødne tid på at opbygge tillid mellem kommune, boligorganisation og helhedsplansmedarbejdere gennem en åben dialog om styrker, svagheder og rammebetingelser for ens arbejde. Og ikke mindst at dialogen opretholdes ved at etablere tværfaglige mødefora, hvor de forskellige parter mødes på fast basis.

Det skaber grobund for et fleksibelt og respektfuldt samarbejde, hvor parterne optræder loyalt overfor hinanden og er bevidste om, at de har brug for hinanden for at løse de udsatte boligområders udfordringer.

  • Vi kan se, at samarbejdet prioriteres meget forskelligt mellem kommunerne, og det får jo i sidste ende stor indflydelse på, hvor virkningsfulde indsatserne bliver ude i boligområderne. En del kommuner kunne høste store gevinster ved at lære af de velfungerende boligsociale samarbejder, og det håber vi at vores rapport kan bidrage til, siger specialkonsulent i CFBU, Majken Rhod.
Om rapporten

Titel: Kommunerne på banen – Udfordringer og potentialer i kommunernes arbejde med helhedsplaner

Udgivelsesdato: December 2015

Sideantal: 56

Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser