Hjem / Udgivelser / Fremskudt uddannelsesindsats
udgivelse
1. april 2021

Fremskudt uddannelsesindsats

Denne evaluering viser, at fremskudt uddannelsesvejledning har potentiale til at skabe en mere sammenhængende indsats for udsatte unge. Indsatsen har gode takter, men det brede tværfaglige samarbejde har også været en udfordring.

Hver femte ung i udsatte boligområder er ikke i uddannelse eller beskæftigelse. Til trods for en positiv udvikling gennem det seneste årti, hvor flere unge får en ungdomsuddannelse og flere bliver mønsterbrydere, er der fortsat en stor gruppe unge i de udsatte boligområder, som er i risiko for at få et længerevarende forløb med ledighed, hvilket har store både menneskelige og økonomiske konsekvenser for den enkelte og for samfundet.

Den problemstilling forsøges rykket ved med en fremskudt uddannelsesindsats i en håndfuld af Københavns udsatte boligområder. Her er boligsociale ungevejledere til stede dér, hvor de unge bor og færdes. Formålet med indsatsen er, at hjælpe 15-29-årige unge i gang med uddannelse eller i job. Det skal blandt andet en tværfaglig organisering mellem den kommunale uddannelses- og beskæftigelsesindsats og de lokale boligsociale indsatser bidrage til.

Indsatsen fungerer som bindeled mellem de unge og kommunen. Gennem opsøgende arbejde og via boligsociale indsatser har ungevejlederne adgang til udsatte unge, som kommunen normalt har svært ved at nå. Ungevejlederne tager hånd om de unges aktuelle udfordringer og forsøger at skabe motivation for uddannelse og henviser til relevante tilbud i kommunen, hos boligsociale aktører og blandt frivillige organisationer.

Om rapporten

Titel: Fremskudt uddannelsesindsats – Slutevaluering af den boligsociale ungevejlederindsats i Københavns Kommune

Udgivelsesdato: April 2021

Sidetal: 27

Specialkonsulent
Natasja Lund
Tlf. 30 99 03 41
nlu@cfbu.dk
Kontakt Natasja, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser