Hjem / Udgivelser / Fra bolig til hjem
udgivelse
2. april 2024

Fra bolig til hjem

Indsatsen mod hjemløshed er blevet ændret ved en ny lov, der trådte i kraft den 1. oktober 2023. Nu får kommunerne flere penge til at finde boliger til hjemløse tidligere i et støtteforløb. Kommunerne står derfor over for nogle nye vilkår på indsatsen mod hjemløshed. Selvom borgere i hjemløshed udgør en sammensat målgruppe, tyder kortlægninger og erfaringer fra kommunale frontmedarbejdere på, at mange fra målgruppen kæmper med svære og sammensatte problemer. Det gælder både misbrug, kriminalitet og psykisk såvel som fysisk sygdom. Derudover er målgruppen karakteriseret ved en lav betalingsevne, da mange er på offentlige ydelser, og nogle slet ikke har en indtægt (Benjaminsen, 2022; Benjaminsen 2023). Det kan gøre det svært at finde passende boliger til målgruppen. Anvisningsretten giver kommuner mulighed for at trække på den almene boligmasse til at skaffe boliger til anvisningen. Men ordningen sikrer ikke nødvendigvis, at kommunerne får stillet boliger til rådighed af relevant størrelse og pris. Er der forebyggelsesområder og udsatte boligområder med obligatorisk fleksibel udlejning i kommunen, kan mange fra målgruppen være udelukket fra dem, fordi de ikke opfylder kriterier for fx beskæftigelse og indkomst. Endelig spiller det lokale boligmarked en fuldstændig afgørende rolle for, hvor mange relevante boliger kommunen har adgang til (Benjaminsen, 2023).

Denne udgivelse ser nærmere på, hvordan udvalgte kommuner arbejder på at finde boliger til hjemløse, hvordan de planlægger, at hjemløse kan flytte ind, og hvilke tiltag de bruger for at få dem til at blive boende. Undersøgelsen dykker også ned i udlejeres perspektiver på at stille boliger til rådighed for kommunen og inddrager erfaringer fra andre relevante aktører, der spiller en rolle i at støtte borgere i overgangen fra hjemløshed til bolig. Ambitionen er, at denne viden kan være til inspiration for andre kommuner i deres arbejde på feltet, og at det kan sætte fokus på nogle væsentlige temaer og opmærksomhedspunkter i arbejdet med at tilvejebringe boliger til borgere i hjemløshed.

Om rapporten

Titel: Fra bolig til hjem – Kommunernes arbejde med at tilvejebringe boliger til borgere i hjemløshed

Udgivelsesdato: Jan 2024

Sidetal: 47

Fakta
  • Publikationen er bestilt af Det Nationale Partnerskab mod Hjemløshed, der består af en bred vifte af aktører på hjemløshedsområdet.
  • Social- og Boligstyrelsen og Social-, Bolig- og Ældreministeriet har sekretariatsfunktionen for Det Nationale Partnerskab mod Hjemløshed.
Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser