Hjem / Udgivelser / Fælles om lokalsamfundet
udgivelse
1. oktober 2020

Fælles om lokalsamfundet

I de seneste år har kommuner og boligorganisationer arbejdet for at skabe mere blandede boligområder, hvor mennesker kan mødes på tværs af sociale skel og matrikelgrænser. Parallelsamfundsaftalen fra 2018 har medført et markant fokus på nedrivning, frasalg af familieboliger og en omfattende ændring af beboersammensætningen. I den sammenhæng er behovet vokset for at indtænke lokalsamfundet i omdannelsen af landets udsatte boligområder.

CFBU’s nye udgivelse inspirerer til, hvordan beboere, boligsociale helhedsplaner, kommuner og boligorganisationer kan samarbejde om at udvikle nye og stærke fællesskaber. Rapporten bygger på indsigter og erfaringer fra tre udsatte boligområder i København, Varde og Odense.

For at give ekstra inspiration til at kickstarte det strategiske arbejde med lokalsamfundet, indeholder rapporten også internationale eksempler og interviews med eksperter i lokalsamfundsudvikling. Et af eksemplerne fra udlandet handler om kvarteret Collingwood i Canada, som er sammensat af mange etniske grupperinger. Her har beboerne mobiliseret sig omkring et stort fællesprojekt, nemlig etableringen af medborgercentrer, som danner ramme om en lang række aktiviteter, hvor nye fællesskaber kan opstå. Samme ambition gør sig gældende for de tre boligområder fra rapporten: Dialog på tværs og nye fællesskaber opstår i processen med at beboerne foretager sig noget sammen.

I rapporten præsenteres seks hovedpointer. En af dem går på, at inddragelse af beboerne kan skabe opmærksomhed om de kvaliteter og ressourcer området gemmer på. Hvis strategisk lokalsamfundsudvikling skal virke, er det derfor afgørende, at der tages afsæt i beboernes perspektiv og engagement.

Rapporten understreger, at det ikke er afgørende, om det overordnede ansvar for udviklingen af lokalsamfundet placeres hos beboerdemokrater, den boligsociale helhedsplan eller en større organisering på et højere niveau. Det afgørende er, at modellen man vælger sikrer, at mulighederne for at nå ud til beboerne er gunstige og at arbejdet er forankret i en organisering med et langsigtet ansvar for området.

Om rapporten

Titel: Fælles om lokalsamfundet – Inspiration til at kickstarte strategisk lokalsamfundsudvikling i udsatte boligområder

Udgivelsesdato: Oktober 2020

Sidetal: 60

Specialkonsulent
Natasja Lund
Tlf. 30 99 03 41
nlu@cfbu.dk
Kontakt Natasja, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser