Hjem / Nyheder / NYT VIDENSBLAD: BOLIGSOCIALE ROLLER
nyheder
17. december 2021

NYT VIDENSBLAD: BOLIGSOCIALE ROLLER

Med dette vidensblad kan medarbejdere og ledere i kommuner, boligorganisationer og civilsamfundsorganisationer finde inspiration til, hvordan de gerne vil arbejde boligsocialt, og hvilke boligsociale roller der kan indgå heri.

Hvordan anvendes ressourcerne bedst muligt? Hvilke boligsociale roller har man brug for? Hvilke organisationer skal varetage og finansiere den boligsociale indsats? Parallelsamfundsaftalen, fokus på blandede boligområder og landsbyggefondens reducerede midler, har tilsammen styrket opmærksomheden på, hvordan det boligsociale arbejde kan tilrettelægges.

Rollerne og rollekombinationerne afhænger af de lokale behov, det organisatoriske ophæng og den lokale finansieringsmodel – og kan udføres af mange forskellige aktører. Det kan både være medarbejdere fra kommuner, boligorganisationer, civilsamfundsorganisationer mv., der påtager sig de forskellige roller, afhængigt af hvad der giver mening i den lokale kontekst.

Specialkonsulent Helle Nielsen siger:

– Med dette vidensblad vil vi gerne sætte fokus på, at der er mange forskellige aktører, der spiller en rolle i det boligsociale arbejde. Mange af de medarbejdere, der arbejder boligsocialt, er ansat i lokale boligsociale indsatser – for eksempel i de boligsociale helhedsplaner. Men vi ser flere og flere eksempler på, at medarbejdere i kommunernes og boligorganisationernes drift varetager en boligsocial rolle som en del af deres arbejde. De arbejder med en boligsocial rolle ofte uden at definere sig selv som boligsociale medarbejdere.

– Der er meget, der tyder på, at det fremtidge boligsociale arbejde bliver fordelt på flere aktører og forankret i forskellige organisationer. Det er derfor vigtigt med en lokal dialog om, hvordan de forskellige aktører kan supplere hinanden ved at varetage forskellige roller, og dermed løfte i flok.

Vidensbladet præsenterer otte boligsociale roller, der repræsenterer nogle af de vigtigste funktioner i den boligsociale indsats. Fem af rollerne er organisatoriske og består af koordinerende og ledelsesmæssige opgaver, og de øvrige tre relaterer sig til (sam)arbejdet med beboerne.

 DOWNLOAD VIDENSBLAD

Se seneste nyheder