Hjem / Udgivelser / Boligsociale roller
udgivelse
4. december 2021

Boligsociale roller

Med dette vidensblad kan medarbejdere og ledere i kommuner, boligorganisationer og civilsamfundsorganisationer finde inspiration til, hvordan de gerne vil arbejde boligsocialt, og hvilke boligsociale roller der kan indgå heri.

Hvordan anvendes ressourcerne bedst muligt? Hvilke boligsociale roller har man brug for? Hvilke organisationer skal varetage og finansiere den boligsociale indsats? Parallelsamfundsaftalen, fokus på blandede boligområder og landsbyggefondens reducerede midler, har tilsammen styrket opmærksomheden på, hvordan det boligsociale arbejde kan tilrettelægges.

Rollerne og rollekombinationerne afhænger af de lokale behov, det organisatoriske ophæng og den lokale finansieringsmodel – og kan udføres af mange forskellige aktører. Det kan både være medarbejdere fra kommuner, boligorganisationer, civilsamfundsorganisationer mv., der påtager sig de forskellige roller, afhængigt af hvad der giver mening i den lokale kontekst

Vidensbladet præsenterer otte boligsociale roller, der repræsenterer nogle af de vigtigste funktioner i den boligsociale indsats. Fem af rollerne er organisatoriske og består af koordinerende og ledelsesmæssige opgaver, og de øvrige tre relaterer sig til (sam)arbejdet med beboerne.

Om vidensbladet

Titel: Boligsociale roller

Udgivelsesdato: December 2021

Sidetal: 8

Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser