Hjem / Nyheder / NY RAPPORT: MAPPING AF BOLIGOMRÅDETS RESSOURCER
nyheder
8. november 2017

NY RAPPORT: MAPPING AF BOLIGOMRÅDETS RESSOURCER

Mapping er en kortlægningsmetode, hvor man systematisk opsporer, får viden om og mobiliserer frivillige og professionelle ressourcer i et geografisk afgrænset område. Systematisk mapping giver boligsociale medarbejdere bedre muligheder for at styrke de tværfaglige samarbejder til gavn for boligområdets udvikling. 

CFBU beskriver i en ny rapport “Mapping af boligopmrådets ressourcer – En rapport om kortlægning som arbejdsredskab  i det boligsociale arbejde” de mest anvendte mapping-metoder, gevinsterne af kortlægningen samt konkrete eksempler på at anvende mapping som redskab.

En af nøglerne til at skabe en positiv udvikling i Danmarks udsatte boligområder er at styrke det gensidige kendskab og samarbejde mellem de mange professionelle og frivillige ressourcer, der er til stede i boligområderne. I rapporten fokuserer CFBU derfor på mapping som et redskab til netværksdannelse i det boligsociale arbejde.

Rapporten bygger på konkrete erfaringer med at kortlægge og engagere lokale aktører i udsatte boligområder, bl.a. CFBU’s egen mapping af netværksdannelsen omkring et nyt medborgercenter på Nordens Plads på Frederiksberg.

Rapporten giver praksisnær inspiration og værktøjer til at arbejde systematisk med mapping i det boligsociale arbejde. Det sker i tre temaer:

  1. Sådan mapper du
  2. Skab overblik over mapping
  3. Sæt mapping i spil

Hvert tema beskrives med eksempler og tjeklister, som kan benyttes direkte i det boligsociale arbejde. Forfatter til rapporten Sarah Lunar forklarer:

– Boligsociale medarbejdere i de udsatte boligområder har særligt gode forudsætninger for at skabe gensidigt kendskab mellem lokale aktører, så de får blik for hinandens ressourcer og virke, fordi netværksdannelse i lokalområdet er en grundsten i det boligsociale arbejde. Mapping kan gøre dette arbejde mere struktureret og bl.a. åbne op for nye muligheder for samarbejde i boligområderne, så vi håber, at rapporten vil få flere til at begynde systematisk at kortlægge ressourcerne.

 

Fakta:

  • Mapping er en samlebetegnelse for forskellige typer kortlægning af personer og institutioner i et geografisk afgrænset område. Rapporten beskriver bl.a. metoderne ”ressourcekortlægning” og ”social netværksanalyse”.
  • Rapporten bygger på interview med boligsociale medarbejdere fra fem helhedsplaner og en rundringning blandt ni andre helhedsplaner, som arbejder med ressourcebaseret udvikling. Hertil trækker vi på fagpersoner, der har bred erfaring med mapping og netværksudvikling, samt CFBU’s kortlægning af netværksdannelsen omkring det nye medborgercenter på Nordens Plads, Frederiksberg.

 DOWNLOAD RAPPORT

Se seneste nyheder