Hjem / Nyheder / Ny rapport: “Hvis ikke du har en uddannelse, så har du ikke et liv”
nyheder
30. oktober 2023

Ny rapport: “Hvis ikke du har en uddannelse, så har du ikke et liv”

Illustration: © Mette Lind Kusk

Der er i dag ca. 42.000 unge i alderen 15-24 år, som står uden for uddannelse og beskæftigelse i Danmark. En betydelig del af disse unge bor i boligområder, der betegnes som udsatte. Ser man alene på uddannelse, er det hver fjerde ung mellem 18 og 29 år i udsatte boligområder, som har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse og ikke er i gang med en uddannelse. Det er næsten dobbelt så mange som blandt de unge i befolkningen generelt. Det er en markant og vedvarende ulighed til trods for, at der over tid er sket en positiv udvikling i de udsatte boligområder i forhold til at øge børn og unges livschancer.

I CFBU’s nyeste udgivelse sættes der derfor fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, som den opleves af unge i udsatte boligområder. Undersøgelsen bygger blandt andet på feltarbejde i boligsociale- og kommunale ungeindsatser i to boligområder samt kvalitative interviews med 15 unge i alderen 16-26 år, som på forskellig vis oplever udfordringer i overgangen.

Publikationen belyser følgende spørgsmål: Hvilke vanskeligheder peger de unge på, og hvilke perspektiver har de på deres livssituation og det system, der omgiver dem? Hvordan kan vi forstå betydningen af de unges livsvilkår for deres uddannelseserfaringer?

                  Læs mere og download rapporten her

Se seneste nyheder