Hjem / Nyheder / NY RAPPORT: HER DE BEDSTE BUD PÅ, HVORDAN SOCIAL INTEGRATION STYRKES I LANDETS UDSATTE BOLIGOMRÅDER
nyheder
9. december 2021

NY RAPPORT: HER DE BEDSTE BUD PÅ, HVORDAN SOCIAL INTEGRATION STYRKES I LANDETS UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Hvordan kan den boligsociale indsats fremme medborgerskab, sammenhængskraft og social integration i landets udsatte boligområder? Det stiller Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) skarpt på i ny rapport. Udgivelsen præsenterer metoder og aktiviteter, som kan understøtte beboernes deltagelse i mangfoldige fællesskaber, øge samfundsforståelsen og fremme oplevelsen af at høre til lokalt og i det danske samfund.

Beboere i udsatte boligområder deltager i mindre grad i samfundets fællesskaber end resten af befolkningen – ikke nødvendigvis på grund af manglende lyst, men fordi der er en række barrierer, som hæmmer deres muligheder for at deltage aktivt, blive hørt og tilegne sig indflydelse i samfundets fællesskaber. Det gælder både i frivillige foreninger, i fritidslivet, på arbejdsmarkedet, i uddannelsesinstitutioner og ved valg og folkeafstemninger.

En del af løsningen skal findes i det nye indsatsområde ’Sammenhængskraft og medborgerskab’, som Landsbyggefonden formulerede på baggrund af Parallelsamfundsaftalen fra 2018. Her skal den boligsociale indsats fremme den sociale integration ved at understøtte, at flere beboere bliver en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet.

Selvom social integration altid har været en implicit del af det boligsociale arbejde, er målrettet arbejde med medborgerskab, sammenhængskraft og social integration nyt for de boligsociale indsatser. Derfor efterspørger boligsociale medarbejdere viden om, hvad begreberne dækker over, og hvordan de på bedste vis kan arbejde med dem i praksis.

Forfatter til rapporten, specialkonsulent Sarah Lunar, siger:

– Social integration handler om, at borgere har lige handle- og deltagelsesmuligheder i samfundslivet. Når vi som borgere deltager aktivt i vores omgivelser, øger det vores indflydelse, vores tilhørsforhold og vores tolerance over for andre. I udsatte boligområder bor der mennesker, der har sværere forudsætninger for at deltage og indgå i samfundets fællesskaber end resten af befolkningen. I den boligsociale indsats indebærer arbejdet med social integration derfor, at medarbejdere understøtter beboernes oplevelse af at være aktive samfundsborgere, der tager del i mangfoldige fællesskaber.

INTEGRATIONSINDSATSER DER VIRKER

Undersøgelsen viser, at social integration kan fremmes ved at understøtte beboernes aktive medborgerskab og styrke sammenhængskraften dels mellem beboerne og dels mellem boligområdet og det brede samfund. For at gøre den opgave håndgribelig præsenterer rapporten en række konkrete kerneelementer samt virksomme metoder og aktiviteter, som professionelle kan bruge som inspiration og rettesnor i arbejdet med social integration.

Sarah Lunar tilføjer:

– I rapporten identificerer vi også virksomme metoder og aktiviteter, som på forskellig vis har potentiale til at fremme beboeres handle- og deltagelsesmuligheder i mangfoldige fællesskaber. Eksempelvis er der god ræson i at styrke beboernes sociale, demokratiske og kritiske kompetencer, da det kan virke forebyggende for bl.a. negativ social kontrol, som ellers kan begrænse beboeres samfundsengagement.

FAKTA
  • Indsatsområdet ’Sammenhængskraft og medborgerskab’ er formuleret i Landsbyggefondens vejledning og regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger. Regulativet formuleres med udgangspunkt i en politisk vedtaget boligaftale.
  • Undersøgelsen bygger på viden og erfaringer fra litteraturen og praksis. Konklusionerne er blevet til på baggrund af bl.a. en kortlægning, litteraturgennemgang, interview med forskere og praktikere samt kvalificering hos centrale aktører.
  • Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) arbejder på at styrke de boligsociale indsatser i udsatte boligområder ved at indsamle viden om og måle effekten af de nuværende indsatser. På den baggrund rådgiver CFBU beslutningstagere og praktikere om virkningsfulde indsatser.

 LÆS MERE OG HENT RAPPORT

Se seneste nyheder