Hjem / Nyheder / NY RAPPORT: FÆDREFORLØB GIVER NÆRVÆRENDE OG TÅLMODIGE FÆDRE
nyheder
5. december 2017

NY RAPPORT: FÆDREFORLØB GIVER NÆRVÆRENDE OG TÅLMODIGE FÆDRE

Læringsforløbene ”Baba – fordi far er vigtig” for fædre med minoritetsbaggrund i udsatte boligområder har skabt mere nærværende, tålmodige og anerkendende fædre, viser CFBU’s nye evaluering. Evalueringen viser også, at det er lykkedes fædrene at opsøge mere end 600 andre fædre i deres boligområder for at sætte farrollen på dagsordenen.

Børn, der vokser op i en familie med en engageret og kærlig far, har større sandsynlighed for at klare sig godt senere i livet. International forskning viser således, at børn, der har tæt kontakt med deres far helt fra de tidlige leveår, opnår bedre sociale, sproglige og faglige kompetencer senere livet. Samtidig mindskes risikoen for at børnene kommer i problemer derhjemme eller i boligområdet.

I udsatte boligområder vokser mange børn op uden en deltagende far. Her kommer mange af familierne fra kulturer, hvor der er tradition for, at moderen er den primære omsorgsperson. Hun tager sig af børnene, når de er små, mens faderen i højere grad er en autoritetsfigur, der træder til når børnene bliver ældre. Mange fædre med minoritetsbagrund har imidlertid et ønske om at engagere sig mere i deres børns liv, men kan have svært ved at finde tiden og pladsen til det, eller have en oplevelse af ikke at blive inddraget tilstrækkeligt i mødet med velfærdssamfundets institutioner.

Det har foreningen ”Baba – fordi far er vigtig” sat sig for at gøre noget ved. Midlet er en række læringsforløb, hvor mindre grupper af fædre mødes på ugentlig basis for bl.a. at tale om deres rolle som far  og mødes med repræsentanter fra lokale institutioner som vuggestuer, børnehaver, skoler, sundshedsplejerske og socialforvaltningen. Sideløbende med møderne opsøger fædrene venner og bekendte i deres lokalområde og taler med dem om rollen som far i det danske samfund. Målet er at sætte farrollen på dagsordenen i boligområdet, så læringsforløbets viden spredes som ringe i vandet.

CFBU har evalueret to af Baba-forløbene og undersøgt om Baba-indsatsen formår at skabe en positiv udvikling blandt de deltagende fædre, om det lykkes at sætte farrollen på dagsordenen i boligområdet og om Baba-forløbene formår at ændre på den måde velfærdsinstitutionernes møder minoritetsfædre.

Sidsel Vinther Breau, der er medforfatter til evalueringen forklarer:

”Baba-forløbene har en force ved at bygge på fædrenes egne erfaringer, ønsker og viden. Fædrene diskuterer, overvejer og sparrer med hinanden, og grupperne fungerer faktisk lidt som terapigrupper. Og vi kan se, at det får fædrene til at gå hjem og handle anderledes over for deres børn. De bliver bl.a. mere nærværende, tålmodige og bedre til at anerkende deres børn.”

De 15 fædre på Baba-forløbene er sideløbende med forløbet kommet i kontakt med mere end 600 fædre i deres netværk og lokalområder, og har talt med disse om rollen som far. Baba-forløbene har dermed skabt grundlag for forandringer hos en bred gruppe af fædre i boligområderne, men evalueringen kan ikke fastslå om samtalerne medfører konkrete forandringer hos de opsøgte fædre.

En vigtig del af Baba-forløbene består i at invitere professionelle aktører fra velfærdsinstitutioner som børnehaver, sundhedspleje og socialforvaltningen på besøg, for bl.a. at nedbryde gensidige fordomme og ændre praksis i den givne velfærdsinstitution. Evalueringen konkluderer her, at diskussionerne på møderne har været med til at nedbryde fordomme mellem fædrene og de professionelle aktører, men at der ikke blevet foretaget større ændringer i aktørernes organisationer på baggrund af møderne.

Fakta:

  • Der har i september 2017 været gennemført fire Baba-forløb og fire mere er under opstart.
  • Der er mellem 6 og 12 faste deltagere på hvert Baba-forløb.
  • Hvert Babaforløb består af en opstartsweekend og otte moduler. Hvert modul har forskellige aldersgrupper af børn i fokus.
  • På hvert modul inviteres en gæst fra den lokale børnehave, skole, sundhedspleje, socialforvaltning eller lign til et såkaldt ”dilemmamøde” med fædrene. ”Dilemmamødet” er en metode til at skabe dialog, kreativitet, og nedbryde fordomme, som foreningen Baba har udviklet. Se CFBU’s film om dilemmamøder her.
  • Baba-forløbene faciliteres af en ansat fra Foreningen Baba. Læs mere på www.baba.dk

 DOWNLOAD RAPPORT

Se seneste nyheder