Hjem / Udgivelser / BABA
udgivelse
3. december 2017

BABA

Læringsforløbene ”Baba – fordi far er vigtig” for fædre med minoritetsbaggrund i udsatte boligområder har skabt mere nærværende, tålmodige og anerkendende fædre, viser CFBU’s nye evaluering.

Evalueringen viser også, at det er lykkedes fædrene at opsøge mere end 600 andre fædre i deres boligområder for at sætte farrollen på dagsordenen.

Børn, der vokser op i en familie med en engageret og kærlig far, har større sandsynlighed for at klare sig godt senere i livet. International forskning viser således, at børn, der har tæt kontakt med deres far helt fra de tidlige leveår, opnår bedre sociale, sproglige og faglige kompetencer senere livet. Samtidig mindskes risikoen for at børnene kommer i problemer derhjemme eller i boligområdet.

I udsatte boligområder vokser mange børn op uden en deltagende far. Her kommer mange af familierne fra kulturer, hvor der er tradition for, at moderen er den primære omsorgsperson. Hun tager sig af børnene, når de er små, mens faderen i højere grad er en autoritetsfigur, der træder til når børnene bliver ældre. Mange fædre med minoritetsbagrund har imidlertid et ønske om at engagere sig mere i deres børns liv, men kan have svært ved at finde tiden og pladsen til det, eller have en oplevelse af ikke at blive inddraget tilstrækkeligt i mødet med velfærdssamfundets institutioner.

 

Det har foreningen ”Baba – fordi far er vigtig” sat sig for at gøre noget ved. Midlet er en række læringsforløb, hvor mindre grupper af fædre mødes på ugentlig basis for bl.a. at tale om deres rolle som far  og mødes med repræsentanter fra lokale institutioner som vuggestuer, børnehaver, skoler, sundshedsplejerske og socialforvaltningen. Sideløbende med møderne opsøger fædrene venner og bekendte i deres lokalområde og taler med dem om rollen som far i det danske samfund. Målet er at sætte farrollen på dagsordenen i boligområdet, så læringsforløbets viden spredes som ringe i vandet.

Se CFBU’s film “Dilemmamødet“. Filmen omhandler én af de metoder, Baba anvender i arbejdet med fædre med minoritetsbaggrund.

Om rapporten

Titel:  Baba – En evaluering af et læringsforløb for etniske minoritetsfædre

Udgivelsesdato: December 2017

Sidetal: 32

Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser