Hjem / Nyheder / MAKKERLÆSNING STYRKER LÆSNING OG GODE RELATIONER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER
nyheder
5. oktober 2020

MAKKERLÆSNING STYRKER LÆSNING OG GODE RELATIONER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

CFBU har i 2019-2020 afprøvet metoden ’Min makkerlæser – min ven’ i samarbejde med boligsociale indsatser og skoler i otte udsatte boligområder. Konceptet bygger på den evidensbaserede læsemetode ’Paired Reading’, som har vist positive resultater i forhold til at styrke børns læsning. Nu er projektet afsluttet med to rapporter – et vidensgrundlag og en implementeringsguide.

At kunne læse er en vigtig nøgle til at bryde negative social arv. Forskning viser, at børns læsefærdigheder isoleret set har større betydning end socioøkonomisk baggrund, når det undersøges, hvilke børn som ender med en videregående uddannelse. Stærke læseevner skaber ganske enkelt mønsterbrydere.

I udsatte boligområder vokser mange børn op med forældre, som har et lavt uddannelsesniveau eller slet ingen uddannelse. Disse børn er i risiko for at reproducere deres forældres sociale status, og det er derfor vigtigt at sætte ind med særlige indsatser, som kan hjælpe disse børn til bedre livschancer.

LOVENDE RESULTATER MED MAKKERLÆSNING

Metoden ’Min makkerlæser – min ven’ går ud på, at unge 14-17-årige bliver ansat i fritidsjobs til at læsetræne med mindre børn fra boligområdet, som har brug for ekstra støtte til læsningen. Formålet er, at de små bliver styrket i deres læsekompetencer og læselyst, at de unge makkerlæsere udvikler sig personligt, bliver bedre rustet til et fremtidigt fritidsjob og til at klare sig godt i uddannelsessystemet. Det er således både en læseindsats, en rollemodelindsats og en fritidsjobindsats.

En mindre rundspørge blandt de medvirkende dansklærere viser en mærkbar stigning i de små makkerlæseres læselyst. Rundspørgen peger på, at stort set alle børn får styrket læselyst og cirka halvdelen af børnene får bedre læsekompetencer og læser hurtigere og mere sikkert.

Lærerne fremhæver, at makkerlæsning er et godt tilbud, som foregår i rolige rammer, hvor børn, som ellers ikke ville få læst uden for skolens regi, kan træne og forbedre deres læseevner. Forskning viser, at læsetræning udenfor skolen har stor betydning for, hvor god en læser et barn bliver og netop sårbare familier i udsatte boligområder kan have svært ved at give deres barn samme læsestøtte som andre familier.

VENSKABER OG PERSONLIG UDVIKLING

Sally Lehmann Hylleberg, boligsocial medarbejder i Ladegårdsparken i Holbæk, siger om erfaringerne:

– Min makkerlæser – min ven – er et virkelig godt projekt på så mange planer. Det er selvfølgelig en stor hjælp for børnenes læsefaglighed, og egentlig også de unges. Men venskabsdelen er faktisk det vi oplever som det mest givende. De små makkerlæsere får nogle rollemodeller i de store, som er kendte ansigter i boligområdet. Det skaber tryghed for de små at have synlige gode relationer på tværs af alder. Samtidig har de store makkerlæser-unge fået et ansvar, som det er tydeligt, at de vokser af. Ansvaret har både betydning for dem socialt, men i den grad også fagligt. Det er rigtig god læring for dem at skulle lære fra sig, og at skulle formidle viden på en simpel og forståelig måde. Og så får vi ofte nogle sjove samtaler i fællesskab om gamle danske talemåder, som ’at gå agurk’ eller ’ingen ko på isen’.

Projektleder bag indsatsen, Nana Øland Frederiksen, specialkonsulent hos CFBU, fortæller om erfaringerne med projektet:

– Det har været spændende at følge forsøgsprojekternes erfaringer med at arbejde med makkerlæsningen. Det gode ved det her projekt er, at det kan så mange ting på én gang – både styrke de små børns læsning, de stores personlige udvikling og skabe positive relationer på tværs af aldersgrupper. Samtidig er der et potentiale for, at metoden også kan udbredes til andre steder end de udsatte boligområder. Alle skoler i Danmark har børn, som kunne bruge en ekstra hånd med læsningen. Så jeg håber, at fx biblioteker, skoler og frivillige organisationer vil finde deres egen måde at arbejde videre med de gode erfaringer vi har gjort.

FAKTA

CFBU har udviklet en række materialer til indsatsen, fx en implementeringsguide, som kan tilpasses til lokale behov, kursusmateriale og læseredskaber til brug i makkerlæsningen. Læs mere og find de relevante materialer til fri afbenyttelse her.

Indsatsen er afprøvet i:

  • Amagerbro Helhedsplan, København
  • Boligselskabernes Fællessekretariat, Viborg
  • Den Boligsociale helhedsplan i Ladegårdsparken, Holbæk
  • Den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg, København
  • Den boligsociale helhedsplan i Taastrupgaard, Høje Taastrup
  • Gadelandet Husum Nord, København
  • Nye muligheder – nye fællesskaber, Silkeborg.
  • Søndermarkskvarteret, Frederiksberg

 LÆS MERE OG HENT RAPPORTERNE SE OGSÅ ALLE MATERIALERNE TIL INDSATSEN

Se seneste nyheder