Hjem / Nyheder / HVORDAN FÅR MAN UDSATTE BEBOERE ENGAGERET I FRIVILLIGT ARBEJDE?
nyheder
10. januar 2019

HVORDAN FÅR MAN UDSATTE BEBOERE ENGAGERET I FRIVILLIGT ARBEJDE?

Fokus på frivillighed og civilsamfund har vundet mere og mere frem i de senere år. CFBU har i en ny undersøgelse set nærmere på, hvordan frivillighed skaber værdi i et boligsocialt perspektiv, og hvilke krav arbejdet med frivillige beboere stiller til boligsociale medarbejderes faglighed, funktioner og kompetencer.

Undersøgelsen viser at:

  • Frivillige beboere skaber værdi for dem selv og deres boligområder.
  • Det boligsociale arbejde har gode forudsætninger for at inkludere beboere i frivilligt arbejde.
  • Helhedsplanernes arbejde med frivillige mangler strategisk fokus.

Der er stor interesse omkring frivillighed både politisk, men også i det boligsociale arbejde i udsatte boligområder. Frivillighed blandt beboere anses dels som en ressource i arbejdet med at kapacitetsopbygge og styrke den sociale sammenhængskraft i boligområderne, og dels som en metode til at styrke den enkelte beboers medborgerskab, sociale netværk og kompetencer. I mange boligsociale indsatser arbejder man derfor med at fremme beboeres frivillige engagement.

 LÆS MERE OG DOWNLOAD RAPPORTEN

Se seneste nyheder