Hjem / Nyheder / “DEN FRIVILLIGE INDSATS SKAL I FOKUS”
nyheder
30. januar 2019

“DEN FRIVILLIGE INDSATS SKAL I FOKUS”

CFBU har i januar udgivet en ny rapport om, hvordan man får udsatte beboere engageret i frivilligt arbejde. Rapporten retter sig specifikt til de, der arbejder med eller er nysgerrige på indsatser med frivillige i udsatte områder. Den giver redskaber til, hvordan beboere kan inddrages i frivilligt arbejde, og hvordan arbejdet med frivillige kan kvalificeres i forhold til rekruttering, understøttelse, fastholdelse, samarbejde og forankring. Chefkonsulent Anne Maria Foldgast fra CFBU, som er medforfatter til rapporten, uddyber her nogle af hovedpointerne fra rapporten

Hvilken forskel kan de frivillige beboere gøre?

– De kan øge den sociale sammenhængskraft og engagementet i lokalområdet bl.a. gennem øget trivsel og engagement i fællesskaberne. I det frivillige arbejde møder beboere jo hinanden på tværs af sociale og kulturelle skel og samles om lokale aktiviteter. Det kan være med til at skabe nye forbindelser mellem beboerne og styrke naboskabet. Der er helt klart et potentiale for at aktivere personer i frivilligindsatser, som er udsatte beboere, og som mangler et socialt netværk. Denne gruppe er ofte underrepræsenteret i frivilligindsatser, men er typisk dem, der kan have særligt gavn af at lave frivilligt arbejde.

Hvilke råd har du til dem, der arbejder med frivillige i udsatte boligområder?

– For at opnå resultater er det nødvendigt at synliggøre, hvad arbejdet med frivillighed kræver. Strategi og ledelse skal sikre koordinering og danne ramme for inddragelse og rollefordeling af frivillige.

– Arbejdet med de frivillige kræver desuden fokus og prioritering fra helhedsplanens side.  Ejerskab og motivation blandt de frivillige er absolut også nødvendigt, hvis det skal lykkes at forankre aktiviteter gennem frivillige beboere. Saml flere frivillige omkring opgaver og aktiviteter, så frivilligheden ikke bliver for personafhængig og sårbar – det er væsentligt.

Hvordan rekrutterer man de beboere, som bedst kan udføre arbejdet og trives med det?

– For beboere, som ikke allerede er frivillige, er det en god ide at anvende en bred vifte af metoder til rekruttering. Tre tiltag er efter min mening vigtige: Man skal synliggøre muligheden for det frivillige arbejde, personligt engagere sig i at invitere beboere til at deltage, og sidst, men ikke mindst, at hjælpe de frivillige med at komme i gang.

Men ét er rekruttering, hvordan holder man fast på de gode folk?

– Succesoplevelser hos den frivillige er et vigtigt incitament for fastholdelse i det frivillige arbejde. Det stiller selvfølgelig krav til løbende at afstemme og matche opgaverne, så de så vidt muligt passer til den frivilliges forventninger, behov og ressourcer. Det handler med andre ord om at anerkende frivilliges individualitet og tilpasse de frivillige arbejdsopgaver til den enkelte. For at understøtte frivillige bedst muligt, er det derfor væsentligt at afstemme gensidige forventninger til det frivillige arbejde. En pointe i vores rapport er derfor også, at den ”perfekte” frivillige ikke eksisterer, men at der er mange måder at være frivillig på, som hver for sig bidrager med noget forskelligt.

Hvilke forudsætninger har det boligsociale arbejde for at inddrage frivillige i arbejdet og hvad kræver det

– Opbygning af relationer til beboerne og netværk i lokalområdet er vigtige elementer i arbejdet med de frivillige. Og det er allerede kerneelementer i den boligsociale lærebog. De boligsociale medarbejderes kendskab til beboerne og deres faglige fokus på den enkelte beboers ressourcer og behov, gør det muligt at tilpasse og matche opgaverne til den enkelte og løbende revidere arbejdet efter ønsker og behov.

I rapporten er fremhævet et citat ”Det frivillige er jo ikke et hovedfokus, men noget, der skal flettes ind, og det kan være lidt udfordrende”. Kan du uddybe, hvad du mener der ligger bag det citat

– Det citat handler om, at det ofte ikke er den frivillige indsats, der er i fokus, men at den frivillige indsats i højre grad bliver anvendt som middel og ikke mål i sig selv.  Og så er der risiko for, at der ikke sættes nok ressourcer af til selve frivilligindsatsen, og at der ikke arbejdes struktureret med at rekruttere, understøtte og fastholde en bred palet af frivillige beboere

Se seneste nyheder