Hjem / Nyheder / Nyudklækket ph.d.: ”De boligsociale og byudviklingsprojekterne bliver nødt til at tænke indsatserne sammen”
nyheder
14. februar 2024

Nyudklækket ph.d.: ”De boligsociale og byudviklingsprojekterne bliver nødt til at tænke indsatserne sammen”

Ph.d.-afhandling kaster lys over, hvordan praktikere anskuer den sociale bæredygtighed i transformationen af udsatte boligområder til blandede bydele.

Fire års ph.d.-studier nåede sin afslutning d. 6. februar, da Lasse Kjeldsen, chefkonsulent ved CFBU, forsvarede sin ph.d.-afhandling “From marginalized housing estate to attractive neighborhood. Planning and implementing mixed-income transformations in the Danish non-profit housing sector”.

Ph.d.-projektet udforsker virkningerne af de byudviklingsstrategier, der siden vedtagelsen af Parallelsamfundsaftalen i 2018 er blevet implementeret i udvalgte udsatte boligområder. Formålet med aftalen var at nedbringe andelen af almene boliger til max 40% for dermed at forandre beboersammensætningen i områderne.

Afhandlingen stiller skarpt på, hvordan de nuværende beboeres perspektiver prioriteres i omdannelsesprocesserne. Den stiller det centrale spørgsmål: Hvordan adresserer praktikerne social bæredygtighed i planlægningen og implementeringen af omdannelser af udsatte boligområder til blandede bydele?

Her følger et kort interview med ph.d.-afhandlingens forfatter Lasse Kjeldsen.

Tillykke med ph.d.-titlen og et veludført forsvar d. 6. februar. Kan du sætte ord på de indsigter, der førte til afhandlingens forskningsspørgsmål?
Idéen til forskningsprojektet opstod med vedtagelsen af Parallelsamfundspakken. I Danmark har vi ikke tradition for at bruge boligpolitikken som et redskab til det ’blandet byudvikling’ – altså hvor man vil have andre ejerformer ind i eksisterende almene boligområderne og dermed reducere koncentrationen af almene boliger. Men fra udlandet ved vi, at det let kan komme til at ske på bekostning af de almene lejere, der allerede bor i områderne – især de af dem, der ikke har så mange økonomiske og sociale ressourcer. Så når jeg fokuserer på social bæredygtighed, er det ud fra en nysgerrighed på, hvordan vores planlæggere og andre praktikere kan tilrettelægge den slags byudvikling både med de eksisterende beboere og de kommende tilflyttere for øje.

Hvad er afhandlingens vigtigste resultater og bidrag til forskningsområdet?
Det vigtigste er nok, at omdannelsesprojekterne i langt de fleste henseender bliver drevet med blikket stift rettet på det, man kan kalde ’bystrategiske’ målsætninger. Det betyder, at målet med projekterne er at gøre op med de dårligdomme, som man fra et bystrategisk perspektiv mener præger områderne: Deres skala, ensformige arkitektur, monofunktionalitet, bymæssige isolation og selvfølgelig det faktum, at områderne næsten udelukkende består af almene lejeboliger. Men det fokus er meget strukturelt og langsigtet. Det kommer til at skygge for beboernes eget syn på boligområderne. Mange beboere er glade for deres bolig og boligområdet. De ting, planlæggerne ser som et problem, ser mange beboere som en kvalitet, fx at der er store grønne områder, at der ikke er så meget gennemgående trafik, og at det er til at få en billig bolig. Så når byudviklingen bliver for meget domineret af planlæggernes udefra-blik på områderne, sker det ofte på bekostning af de eksisterende almene lejeres ønsker og behov.

Hvordan bidrager projektet til CFBU’s arbejde med at kvalificere og styrke den boligsociale indsats?
De beboergrupper, der går under radaren i byomdannelsesprojekterne, er samtidig dem, de boligsociale indsatser har et særligt blik for og er vant til at arbejde med. Derfor var et mål med forskningsprojektet også at undersøge, hvordan de boligsociale indsatser kunne bidrage til en mere inkluderende byudvikling. Fx ved at understøtte beboernes muligheder for at deltage i og påvirke byudviklingen, men også ved at bidrage til nye fællesskaber mellem de ’gamle’ beboere og nytilflytterne. Desværre viser projektet også, at der er mange udfordringer med den kobling. De boligsociale indsatser og byudviklingsprojekterne har langt hen ad vejen forskellige målgrupper og forskellige målsætninger. Den måde, boligorganisationer og kommuner har organiseret indsatserne på, er præget af en høj grad af siloopdeling. Derfor ser vi desværre ofte, at indsatserne enten er afkoblet fra eller direkte i opposition til hinanden. Mit forskningsprojekt kan være med til at gøre opmærksom på, at der kan være fordele både for de boligsociale indsatser og byudviklingsprojekterne ved at blive bedre til at tænke indsatserne sammen. Fx ved at formulere fælles mål og ved at organisere sig på en mere integreret måde.

Ph.d.-projektet blev til i et samarbejde mellem CFBU og Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) på Aalborg Universitet med støtte fra Realdania.

                                   Læs ph.d.-afhandlingen her

Se seneste nyheder