Hjem / Nyheder / Artikel: Community involvement in mixed-income transformation in Copenhagen, Denmark
nyheder
7. marts 2024

Artikel: Community involvement in mixed-income transformation in Copenhagen, Denmark

Den anden artikel i Lasse Kjeldsens ph.d. ‘From marginalized housing estate to attractive neighborhood. Planning and implementing mixed-income transformations in the Danish non-profit housing sector’ er netop blevet publiceret.

Artiklen, skrevet sammen med Mark L. Joseph, undersøger betydningen af beboerinddragelse i omdannelser af udsatte boligområder inden for rammerne af Parallelsamfundsaftalen.

Artiklen fremhæver tre barrierer for beboerinddragelse: Magtfulde interessenters modvilje mod at uddelegere indflydelse samt at afsætte de nødvendige ressourcer; udfordringer for beboerne i at gennemskue og engagere sig i komplekse og langvarige transformationsprocesser; samt interessekonflikter mellem forskellige beboerundergrupper. Artiklen viser, at institutionaliseringen af det beboerdemokratiske system i den danske almene boligsektor kan have styrket magtfulde aktørers forpligtelse til beboerinddragelse samt beboernes muligheder for at fastholde deres engagement gennem længere tid. Ikke desto mindre blev inddragelse af beboerne ofte nedprioriteret, da de dagsordenssættende praktikere prioriterede top-down planlægning og professional ekspertise over inddragelse af beboernes perspektiver. Artiklen viser også, at nogle beboere brugte det beboerdemokratiske system som en platform for at søge indflydelse, men at de ofte blev positioneret i en reaktiv og obstruerende rolle, som ikke tilbød dem konstruktive indflydelsesmuligheder. Desuden ekskluderede den beboerdemokratiske platform til dels visse grupper af beboere, herunder beboere med manglende kendskab til det beboerdemokratiske system samt beboere i den private sektor. For at styrkebeboerinddragelsen, af mere inkluderende inddragelsesformater og de magtdynamikker og ressourcebegrænsninger, der hæmmer beboerinddragelsen.

Se seneste nyheder