Hjem / Nyheder / AMERIKANSK FORSKNING VISER VEJEN TIL STYRKET NABOSKAB
nyheder
14. september 2016

AMERIKANSK FORSKNING VISER VEJEN TIL STYRKET NABOSKAB

Naboskabet halter i mange udsatte boligområder i Danmark. Nu viser en ny gennemtrawling af international forskning fra CFBU, at der er tæt sammenhæng mellem et godt naboskab og antallet af fælles aktiviteter som fællesspisning, byfester og nyttehaver i et boligområde. De seneste års mange naboskabsfremmende indsatser fra boligselskaber og kommuner kan derfor vise sig at være en langsigtet investering i boligområdernes sociale sammenhængskraft.

CFBU gennemførte i 2014 en undersøgelse, der viste at naboskabet i udsatte boligområder er svagere end i resten af landet. Bl.a. var kun 32 % af beboerne i de udsatte beboere tilfredse med naboskabet i deres boligområde, mens det samme gjorde sig gældende for 75 % af beboerne i resten af Danmark. Den gensidige tillid er lavere i de udsatte boligområder, og beboerne føler sig i mindre grad respekteret af hinanden. Der er eksempelvis få beboere, der vil bede en nabo om at opbevare en ekstra nøgle.

CFBU har bedt professionshøjskolen Metropol om at kortlægge de internationale erfaringer med at styrke naboskabet i bestemte boligområder. Især den amerikanske forskning er kommet langt med at undersøge sammenhængene mellem naboskabsfremmende aktiviteter og niveauet af tillid, kendskab og tolerance beboerne imellem.

Kortlægningen har dermed for første gang skabt et samlet overblik over den dokumentation, der findes for virkningen af naboskabsfremmende indsatser. Samtidig kaster kortlægningen lys over de metoder og fremgangsmåder, der anvendes internationalt. Det kan være vigtig inspiration til nye tilgange til at arbejde med naboskab og sammenhængskraft i boligområder i Danmark.

Men hvilke nye initiativer kan man tage i brug, når naboskabet skal forbedres i de udsatte boligområder i Danmark? Kortlægningen fremhæver 7 aktivitetstyper, hvor sammenhængen med et godt naboskab i boligområdet er veldokumenteret. En af aktivitetstyperne er ”Community Art”, hvor kreative og kunstneriske aktiviteter anvendes som løftestang til at skabe sociale netværk og styrke beboernes sociale kompetencer.

Kunsten samler beboerne i Taastrupgaard
Human Battle Art, Kreativt entreprenørskab, ”Talkshows a la Oprah”, er nogle af de initiativer som AKB i Taastrupgaard vil tage i brug det i kommende år. Nye redskaber til dialog, hvor Tåstrup teater skal være med til at skabe optimale muligheder for at beboerne kan agere og udvikle sig kreativt. Under en ”KulturKanon” sættes der fokus på beboernes deltagelse og engagement i de forandringer Taastrupgaard står overfor de kommende år, og ad den vej bidrage til at øge beboernes generelle oplevelse af tryghed og trivsel. KulturKanonen, der er en dynamisk ramme der kan udvikle sig alt efter beboernes ønsker og engagement.

– Det her er et eksempel på en anderledes og sjov måde at forsøge at styrke fællesskabet på i udsatte boligområder. Aktiviteterne tager afsæt i det beboerne kan og har lyst til at lave i boligområdet. I USA, England og Australien har man mange års erfaringer med Community Art. Flere evalueringer viser, at Community art hænger tæt sammen med fællesskabet og sammenhængskraften i et boligområde og på de enkelte deltageres kompetenceudvikling, siger specialkonsulent fra CFBU, Majken Rhod.

– Rammen for vores aktiviteter er kunstnerisk og et af formålene er da også, at åbne beboernes interesse for kunst og kultur. Samtidig er det vores forventning, at det at der kommer flere aktiviteter vil styrke områdets image og beboernes trivsel. Herunder skabe et større netværk blandt beboerne som vil bestå og bruges i andre sammenhæng, siger Gert Korvig, udviklingskoordinator, AKB Taastrupgaard.

Fakta – 7 aktiviteter, som kan styrke naboskabet i boligområder:

  • Nabomægling
  • Beboerarrangementer
  • Intergenerationelle aktiviteter
  • Timebank
  • Nyttehaver
  • Community Art
  • Ungeråd

 HENT RAPPORTEN

Se seneste nyheder