Hjem / Udgivelser / Aktiviteter der styrker naboskabet
udgivelse
29. september 2016

Aktiviteter der styrker naboskabet

Naboskabet halter i mange udsatte boligområder i Danmark. I rapporten Aktiviteter der styrker naboskabet – Kortlægning af international forskning og erfaringer har CFBU fået gennemtrawlet international forskning som viser, at der er tæt sammenhæng mellem et godt naboskab og antallet af fælles aktiviteter som fællesspisning, byfester og nyttehaver i et boligområde. De seneste års mange naboskabsfremmende indsatser fra boligselskaber og kommuner kan derfor vise sig at være en langsigtet investering i boligområdernes sociale sammenhængskraft.

CFBU gennemførte i 2014 en undersøgelse, der viste at naboskabet i udsatte boligområder er svagere end i resten af landet. Bl.a. var kun 32 % af beboerne i de udsatte beboere tilfredse med naboskabet i deres boligområde, mens det samme gjorde sig gældende for 75 % af beboerne i resten af Danmark. Den gensidige tillid er lavere i de udsatte boligområder, og beboerne føler sig i mindre grad respekteret af hinanden. Der er eksempelvis få beboere, der vil bede en nabo om at opbevare en ekstra nøgle.

CFBU har bedt professionshøjskolen Metropol om at kortlægge de internationale erfaringer med at styrke naboskabet i bestemte boligområder. Især den amerikanske forskning er kommet langt med at undersøge sammenhængene mellem naboskabsfremmende aktiviteter og niveauet af tillid, kendskab og tolerance beboerne imellem.

Men hvilke nye initiativer kan man tage i brug, når naboskabet skal forbedres i de udsatte boligområder i Danmark? Kortlægningen fremhæver 7 aktivitetstyper, hvor sammenhængen med et godt naboskab i boligområdet er veldokumenteret: Nabomægling, beboerarrangementer, intergenerationelle aktiviteter, timebanker, nyttehaver, community art og ungeråd.

Kortlægningen har dermed for første gang skabt et samlet overblik over den dokumentation, der findes for virkningen af naboskabsfremmende indsatser. Samtidig kaster kortlægningen lys over de metoder og fremgangsmåder, der anvendes internationalt. Det kan være vigtig inspiration til nye tilgange til at arbejde med naboskab og sammenhængskraft i boligområder i Danmark.

Et eksempel på en naboskabsfremmende indsats er biavlerprojektet i Urbanplanen –  men hvordan hænger svirrende bivinger og naboskab sammen? Bliv klogere på det med CFBU’s korte film “Biavlerne i Urbanplanen“. I filmen fortælles der om, hvad et biavlerprojekt kan betyde for naboskabet i et boligområde. Se filmen ved at klikke på billedet til venstre.

Om rapporten

Titel: Aktiviteter der styrker naboskabet – Kortlægning af international forskning og erfaringer

Udgivelsesdato: September 2016

Sidetal: 85

 

Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser