Hjem / Nyheder / ALTINGET ARTIKEL: PARALLELSAMFUNDSLOVEN KAN TVINGE 4.000 HUSSTANDE UD AF DERES BOLIG, MEN DE FLESTE KAN BLIVE I OMRÅDERNE
nyheder
10. februar 2023

ALTINGET ARTIKEL: PARALLELSAMFUNDSLOVEN KAN TVINGE 4.000 HUSSTANDE UD AF DERES BOLIG, MEN DE FLESTE KAN BLIVE I OMRÅDERNE

Den 20. januar 2023 bragte Altinget en artikel vedrørende CFBU’s seneste udgivelse ‘Genhusning – En kortlægning af genhusningsindsatsen i omdannelsesområderne’.

Læs et uddrag af artiklen ‘Parallelsamfundsloven kan tvinge 4.000 husstande ud af deres bolig, men de fleste kan blive i områderne’ herunder:

CFBU’s seneste udgivelse ‘Genhusning – En kortlægning af genhusningsindsatsen i omdannelsesområderne’ præsenterer et øjebliksbillede af indsatsen med genhusning af beboere fra omdannelsesområderne og fremhæver de potentialer og udfordringer, som boligorganisationerne står med lige nu. Den viser, at målsætningen om den blandede by er svær at realisere i praksis for mange boligorganisationer. Det er vanskeligt at finde nok billige boliger i flere kommuner, og beboerne bliver i høj grad genhuset internt i deres boligområde.

Tusindvis af husstande skal pakke flyttekasserne og genhuses, når andelen af almene familieboliger som følge af parallelsamfundslovgivningen skal nedbringes frem mod 2030.

Det viser en ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling, der for første gang kaster lys over de samlede genhusningsplaner i de i alt 17 boligområder, der på et tidspunkt har floreret på regeringens liste over omdannelsesområder.

Her er konklusionen, at boligområderne samlet set forventer at skulle genhuse 4.175 husstande, når almene boliger enten frasælges eller rives ned i forbindelse med gennemførelsen af en udviklingsplan.

Tallet skal ses som et aktuelt øjebliksbillede af boligorganisationernes vurdering af den kommende genhusningsindsats.

En genhusning behøver ikke at betyde, at de mange tusinde beboere bliver nødt til at flytte fra deres boligområde.

Tværtimod forventer otte ud af de 16 boligområder, der har en plan for genhusningsindsatsen, at kunne genhuse samtlige beboere i en anden lejlighed internt i boligområdet, mens blot to boligområder forventer udelukkende at genhuse eksternt.

”Det kom bag på os. Hele afsættet for parallelsamfundsindsatsen er, at man gerne vil have et blandet boligudbud og beboersammensætninger. Derfor havde vi en forventning om, at genhusning ville betyde, at mange skulle fraflytte områderne,” siger Anne Clementsen, der er chefkonsulent ved Center for Boligsocial Udvikling og medforfatter på rapporten.

Flere frivillige fraflytninger

Når det alligevel ikke er tilfældet, skyldes det dels, at almenboligloven stiller krav om, at boligorganisationerne finder genhusning internt i boligområdet, når der frasælges boliger i forbindelse med en udviklingsplan.

”Der er mange, der rigtig gerne vil blive, fordi de har hele deres netværk i området. Vi ved også fra internationale studier, at det kan være rigtig problematisk for den enkelte beboer at fraflytte et område, hvor de har deres sociale liv,” siger Anne Clementsen.

 ER DU ABONNENT PÅ ALTINGET, SÅ KAN DU LÆSE RESTEN AF ARTIKLEN HER 

FIND OG LÆS RAPPORTEN HER

Se seneste nyheder