Hjem / Arrangementer / Konference: Civilsamfundets potentiale i kriminalitetsforebyggelse
arrangement

Konference: Civilsamfundets potentiale i kriminalitetsforebyggelse

23. maj 2022
CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING (CFBU) INVITERER TIL EN KONFERENCEDAG FYLDT MED INSPIRATION OG GODE EKSEMPLER PÅ SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET OM KRIMINALITETSFOREBYGGELSE

På det kriminalpræventive felt er der en ambition om at invitere civilsamfundsaktører – både borgere, lokale foreninger og frivillige organisationer – med om planlægningsbordet og skabe rammer for, at de kan bidrage og påtage sig en aktiv rolle i kriminalitetsforebyggelsen. Her ligger potentialet ofte i at skabe øget modstandskraft gennem positive fællesskaber og alternative livsveje for udsatte borgere.

Internationale erfaringer peger på, at et systematisk og koordineret samarbejde mellem lokale myndigheder og civilsamfundsaktører kan styrke forebyggelsesarbejdet – men hvordan kan det ske i højere grad i en dansk sammenhæng? Det er fokus på denne konference.

Her zoomer vi nemlig ind på, hvordan lokale myndigheder og civilsamfundet kan samarbejde om kriminalpræventive og tryghedsskabende indsatser. Både generelt og i landets udsatte boligområder.

 

Slides fra arrangementet

Abdirashid Artan

Andreas H. Krogh

Forebyggelsesmodellen på tværs af kommunegrænser

Gunver Christensen

Kasper Fisker

Marianne Staal Stougaard

Konference: Civilsamfundets potentiale i kriminalitetsforebyggelse

23. maj 2022

kl. 10:00 - 15:00

Sted
Scandic Copenhagen Vester Søgade 6
1601 København V
Målgruppe
Konferencen henvender sig til medarbejdere og ledere, der arbejder med – eller har interesse i – det kriminalpræventive felt. Fx fra politi, kommuner, boligorganisationer og civilsamfundsaktører.
Konsulent
Eike Romann Gilling
Tlf. 93 93 95 27
erg@cfbu.dk
Kontakt Eike, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se kommende arrangementer